Absolutorium na kierunku lekarskim

Patrycja Góralczyk, Maciej Suwiński, Agata Felska, Małgorzata Hildebrandt, Alex Daoud, Gabriel Sargon Awrohum i Malin Holm - to najlepsi absolwenci kierunku lekarskiego UWM w 2019 r. W sobotę 29 czerwca odebrali nie tylko nagrody za wyniki w nauce, ale także karty absolutoryjne.

Po 6 latach trudnych studiów na kierunku lekarskim dyplomy ukończenia UWM odebrało 62 absolwentów studiów polskojęzycznych i 18 - studiów angielskojęzycznych. Tych pierwszych zaczynało 100, tych drugich 104. Absolwenci zagraniczni to głównie obywatele Szwecji (16) oraz jeden z USA i jeden z Arabii Saudyjskiej. To był już 6. rocznik absolwentów kierunku lekarskiego na UWM.

Przy szczelnie wypełnionej sali po odebraniu kart absolutoryjnych absolwenci złożyli przyrzeczenie lekarskie - w języku polskim i angielskim.

Prof. Andrzej Rynkiewicz - dziekan Wydziału Lekarskiego wręczył następnie symboliczną Konwalię dziekańską dr Markowi Zabłockiemu - byłemu prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej za pomoc i wsparcie w kształceniu lekarzy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

W uroczystym zakończeniu studiów lekarskich na UWM biorą udział nie tylko sami studenci i nauczyciele akademiccy. Tradycją stała się już obecność rodzin świeżo upieczonych absolwentów. Przyjechali na nie do Olsztyna ludzie dosłownie z całego świata. Uczestniczyli w niej także i licznie posłowie, przedstawiciele lokalnych władz i organizacji, w tym Okręgowej Rady Lekarskiej i instytucji związanych z lecznictwem.

lek

w kategorii