51. edycja Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych CASUS oraz Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM zapraszają do udziału w 51. edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Odbędzie się ona pod hasłem: "Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii".

Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wymiana myśli naukowej między studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych, działających na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą. Prezentacja aktualnego stanu badań prowadzonych w ramach studenckich kół naukowych pozwoli na poszerzenie wiedzy studentów, a także na wymianę doświadczeń oraz integrację studentów i doktorantów, działających w ramach studenckiego ruchu naukowego.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie zdalnym. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/mskn

Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych CASUS działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM z Wydziału Humanistycznego UWM

w kategorii