450-lecie Seminarium Duchownego „Hosianum"

W dniach 19-20.11.2015 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 450-lecia utworzenia Seminarium Duchownego „Hosianum".

Organizatorami Konferencji są: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum" oraz Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki oraz JE Arcybiskup dr Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński.

Zaproszenie

w kategorii