45-lecie edukacji artystycznej w Olsztynie

kształcenie muzyczne, nauka śpiewu
Wydział Sztuki UWM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą tradycji 45-lecia edukacji muzycznej w Olsztynie.

Konferencja „Tradycja 45-lecia edukacji muzycznej w Olsztynie. Problematyka kształcenia muzycznego na poziomie studiów wyższych w zmieniającym się obrazie zjawisk kulturowych” odbędzie się w dniach 15-16 grudnia w auli teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych UWM (Kortowo, ul. Obitza).

Uroczyste rozpoczęcie konferencji nastąpi 15 grudnia (czwartek) 0 godz. 10.00. 

w kategorii