W 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów

Chcąc upamiętnić dwusetną rocznicą powstania Towarzystwa Filomatów w Wilnie Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko oraz Instytut Historii Litwy mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w konferencji pt. „Będziemy przykładem innym, sobie samym chlubą”.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowego stanu badań z zakresu tajnej działalności Polaków prowadzonej na ziemiach polskich w latach 1795–1914, ze szczególnym uwzględnieniem związków i organizacji młodzieżowych oraz studenckich, a także nakreślenie nowych problemów badawczych. Spotkanie stanowi również doskonałą okazję do upamiętnienia członków wileńskiego Towarzystwa Filomatów i związków od niego zależnych oraz innych działających na terenie Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1803–1832.

Konferencja odbędzie się 16 października (poniedziałek)w budynku Wydziału Humanistycznego UWM przy ulicy Kurta Obitza 1, rozpoczęcie o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego (107a, I piętro).

w kategorii