16. Święto UWM

Wielu gości przybyło do Centrum Konferencyjnego na Święto UWM. Świadczy to o tym, jakim uznaniem cieszy się Uniwersytet i to nie tylko na szczeblu regionalnym.

Na Święcie UWM goście jak zwykle dopisali. Przyjechał m.in. Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa i absolwent ART. Przybyli licznie posłowie różnych opcji, był marszałek województwa, wicewojewoda, prezydent Olsztyna, burmistrzowie i wójtowie nie tylko podolsztyńskich gmin, doktorzy honoris causa UWM oraz rektorzy wyższych uczelni, profesorowie seniorzy UWM, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań, reprezentanci różnych instytucji, służb mundurowych, służby zdrowia, w tym szpitali, instytucji współpracujących z UWM, a także mediów.

Szesnaste święto Uniwersytet obchodził 1 czerwca. Najważniejszym jego elementem są promocje doktorskie. W tym roku otrzymało je 108 osób, z tego zdecydowana większość obroniła doktoraty na UWM. Najwięcej, bo aż ponad 22 doktorów wydał Wydział Prawa i Administracji. W tym roku ślubowanie na sztandar UWM w imieniu świeżo upieczonych doktorów złożyli dr Katarzyna Wołosz z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt i dr Marcin Śmiałek z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

W imieniu świeżo promowanych doktorów głos zabrała dr Hanna Frąckowiak z Wydziału Prawa i Administracji. Podziękowała władzom uczelni i opiekunom za umożliwienie pracy naukowej i złożyła zobowiązanie.

- Ślubowanie i dyplomy to dla nas nagroda, ale i mobilizacja do tego, żeby za kilka lat stanąć tu w charakterze doktorów habilitowanych – podkreśliła.

W ciągu 16 lat na UWM dyplomy doktorskie odebrało 1821 osób, z tego 866 jest pracownikami UWM.

- Te prawie 2 tys. doktorów to obraz postępu, który Uniwersytet uczynił od swego powstania do chwili obecnej – zaakcentował prof. Ryszard Górecki, rektor UWM w swoim wystąpieniu. Rektor najpierw przypomniał, od czego zaczynał UWM w 1999 r.

- W chwili powstania UWM zatrudniał ponad 2700 osób, w tym 380 profesorów i doktorów habilitowanych, a na 33 kierunkach studiowało wówczas 24,5 tysiąca studentów. Byliśmy uczelnią 12-wydziałową. Po 16 latach liczba studiującej młodzieży jest podobna, ale oferta kształcenia umożliwia studia aż na 67 kierunkach. Do prawie 600 wzrosła liczba profesorów i doktorów habilitowanych, a Uniwersytet tworzy dziś 17 wydziałów. W ciągu 16 lat podwoiliśmy liczbę wszystkich uprawnień. Obecnie UWM ma aż 24 uprawnienia do nadawania stopnia doktora i 14 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego - wyliczał rektor.

Następnie rektor przedstawił zebranym zadania, których realizacją uczelnia zajmuje się obecnie lub rozpocznie wkrótce.

- Priorytetową sprawą jest szybkie wybudowanie nowej siedziby dla wydziałów: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Prace przygotowawcze są już bardzo zaawansowane. W bieżącym roku realizujemy program „Green University”. Uzyskaliśmy 20 mln zł na termomodernizację. Objęte nią są już pierwsze obiekty w Kortowie. Niebawem nastąpi poprawa infrastruktury gmachu przy ulicy Szrajbera i kilku następnych budynków na terenie kampusu. Jeśli zdobędziemy dofinansowanie, w Kortowie powstanie także ogród botaniczny z centrum przyrodoleczniczym.

Program badawczy naszego Uniwersytetu coraz bardziej jest ukierunkowany na potrzeby gospodarki i społeczeństwa. Najbliższe miesiące są szczególnie ważne, ponieważ musimy podjąć strategiczne decyzje oraz przygotować projekty z perspektywy finansowej 2014-20. Te ogromne środki są szansą dalszego dynamicznego rozwoju, ale w związku z licznymi ograniczeniami muszą być wykorzystane rozważnie. Już w czerwcu wraz z Urzędem Marszałkowskim określimy warunki finansowania badań naukowych należących do regionalnej agendy naukowo-badawczej, którą utworzymy w najbliższym czasie, wspólnie z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytutem Rybactwa Śródlądowego i Urzędem Marszałkowskim. W lipcu, jako lider Konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia „EnFoodLife” zaczniemy opracowywać projekt na finansowanie infrastruktury badawczej. Jednakże najważniejszym naszym zadaniem jest powiązanie środowiska biznesowego z Uniwersytetem, ponieważ jest to warunek niezbędny dla uzyskania finansowania.

Kolejnym, niezwykle ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest konieczność zdynamizowania aplikacji o granty badawcze do NCN, NCBiR i MNiSW oraz umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu - podkreślał rektor.

Dziś głównym sukcesem UWM jest uzyskanie przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Szczycimy się także sukcesem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa i profesora Andrzeja Krankowskiego. Badania nad monitorowaniem środowiska kosmicznego w najbliższym otoczeniu Ziemi ulokowane są na naszym Uniwersytecie, w stacji badawczej w Bałdach.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) daje realną szansę na zdobycie funduszy przeznaczonych na tworzenie kierunków studiów dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Nieskorzystanie z możliwości, które on daje byłoby błędem nie do wybaczenia.

Nie są to wszystkie zadania, a jedynie ich część. Zdając sobie jednak sprawę z tego, że wszystkie one wymagają dodatkowego angażowania się nauczycieli akademickich, władz wydziałów i pracowników administracji, chciałbym wszystkim Państwu za dotychczasowy wysiłek podziękować i prosić o cierpliwość, wyrozumiałość i kontynuację tego zaangażowania, gdyż jest to nasz wspólny interes – wyjaśniał rektor Górecki.

Wiele wysiłku musimy wszyscy włożyć w prace związane z procesem informatyzacji i cyfryzacji. Także i w naszym Uniwersytecie trwa intensywne wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, który integruje wszystkie bazy danych i wszystkie procesy związane z działalnością naukową i dydaktyczną, ale także bieżącym funkcjonowaniem.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę jeszcze raz złożyć wszystkim pracownikom Uniwersytetu serdeczne podziękowanie za ogromne zaangażowanie się w budowanie Uniwersytetu z myślą o przyszłych pokoleniach.

Młodzi Doktorzy! Doświadczyliście już satysfakcji z pierwszych sukcesów naukowych, których owocem jest doktorat, fundament dalszego awansu. Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych osiągnięć, które wzbogacą nie tylko Państwa dorobek, ale też nasze universum - ostatnie życzenia rektor skierował wprost do doktorów.

Oprócz promocji doktorskich ważną częścią uroczystości było nadanie tytułu honorowego profesora UWM prof. Richardowi Merkowi, dyrektorowi generalnemu Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielefeld w Płn. Nadrenii Westfalii w Niemczech, współpracującemu z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM.

Dziękując za wyróżnienie prof. Merk powiedział:

- Wyniki wspólnie prowadzonych prac naukowych nauczyły nas zróżnicowanego spojrzenia na sprawy gospodarki. Ta współpraca trwa już 10 lat dlatego, że są ludzie odważni i gotowi do niej – zaznaczył.

Głos zabrali także goście, w tym poseł prof. Tadeusz Iwiński w imieniu swoim i innych parlamentarzystów.

- Nauka jest dla rozwoju Polski najważniejsza. Potrzebujemy jedności na rzecz nauki i UWM – stwierdził.

Bardzo trafnie w swym wystąpieniu spuentował rozwój uczelni i polskiego rolnictwa Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa.

- Kiedy UWM startował, średnia wydajność krowy w Polsce wyniosła 2300 kg mleka rocznie, obecnie – 5400 kg. Dzisiaj Polska jest potentatem w produkcji żywności, a stało się tak m.in. za sprawą postępu naukowego, który dokonał się z wielkim udziałem naukowców z UWM – podkreślił.

Święto UWM to także tradycyjnie już okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych i uczelnianych za pracę na rzecz uczelni i nauki. Otrzymali je:

Odznaczenia państwowe

Brązowy Krzyż Zasługi - prof. Rajmund Sokół

Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę”: prof. Marian Kujawski, dr Danuta Ossowska, Benedykt Puczkowski.

Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” - prof. Lesław Lahuta.

Medal Komisji Edukacji Narodowej - dr Małgorzata Lewandowska.

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” - dr hab. Tomasz Mituniewicz.

Odznaczenia uczelniane

Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

dr Eugeniusz Barcz

dr hab. Teresa Bowszys, prof. UWM

dr hab. inż. Sławomir Cellmer

prof. dr hab. Grażyna Cichosz

dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM

prof. dr hab. Tadeusz Iwiński

dr hab. Zdzisława Kobylińska

dr hab. Maria Lubocka-Hoffmann, prof. UWM

prof. dr hab. Elżbieta Łuczak

prof. dr hab. Teresa Majewska

dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM

dr hab. Zenona Rondomańska, prof. UWM

prof. dr hab. Jan Uradziński.

Srebrny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

dr Miłosz Babecki

dr hab. Małgorzata Chomicz, prof. UWM

dr inż. Krzysztof Dutka

dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż

dr inż. Małgorzata Kuczajowska-Zadrożna

dr inż. Krystyna Kurowska

dr inż. Wojciech Miąskowski

dr inż. Jacek Michalak

dr Magdalena Szydłowska

dr inż. Katarzyna Tkacz

dr inż. Alojzy Wojtas

dr Wojciech Zielonka

dr Magdalena Żmijkowska.

Brązowy Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

dr inż. Małgorzata Lewandowska.

Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”:

lic. Jolanta Antosik

mgr inż. Małgorzata Banasiak

mgr inż. Ewa Dziadkiewicz

prof. dr hab. Jan Glogowski

Edyta Kamińska-Jacewicz

Wiesława Mackiewicz

Grażyna Pacho

dr inż. Ewa Szramko

prof. dr hab. Teresa Wojnowska.

prof. dr. Ursula Horsch (Offenburg).

Specjalny medal Jubileuszowy:

prof. dr hab. Grzegorz Białuński

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

prof. dr hab. Janusz Piechocki

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

dr inż. Aleksander Socha

dr inż. Wojciech Cymerman

dr Bogusław Cieciórski

prof. Zygmunt Droński

ks. dr Zbigniew Stępniak.

w kategorii