Polski English (UK)

INFO DAY – IPR

Zapraszamy przedsiębiorców z MŚP ( szczególnie prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Stawiguda ) oraz przedstawicieli jednostek samorządowych i komunalnych na bezpłatne seminarium INFO DAY – IPR, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie / Kortowo/ w godz. 10.00 – 13.00.

Organizatorem seminarium jest Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie a partnerem Urząd Gminy Stawiguda.

W trakcie seminarium eksperci zaprezentują : zasady ochrony własności intelektualnej w MŚP , ofertę EEN  w tym zakresie oraz informacje nt. międzynarodowej ochrony znaków towarowych. Po części oficjalnej odbędą się konsultacje indywidualne. 

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin zgłoszeń upływa 26.06.2017r.

Projekt Enterprise Europe Network finansowany jest przez Komisję Europejską i budżet państwa.

 

Program

Formularz zgłoszeniowy

informację nt. międzynarodowej ochrony znaków towarowych

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uwm.edu.pl/ciitt

godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

 

logo-komisja