Polski English (UK)

Zarządzanie produkcją - formularz zgłoszeniowy

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na szkolenie pt.

"Podstawy Lean Manufacturing - międzynarodowe systemy zarządzania produkcją",

które odbędzie się 22-23 września 2016 r.
w Starej Kotłowni, ul. Prawocheńskiego 9 w Olsztynie (sala 2C).

Dane kontaktowe
Deklaracja uczestnictwa

Deklaruję swoją obecność podczas obu dni szkolenia.

Zobowiązanie o ewentualnym poniesieniu kosztów

Zobowiązuję się do poinformowania CIiTT ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; fax: 089 523 49 00) o ewentualnym fakcie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, w terminie do 16.09.2016 r. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie oraz braku chętnych na liście rezerwowej, wyrażam zgodę na obciążenie mnie proporcjonalnie kosztami poniesionymi przez Uniwersytet w związku z organizacją szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika, a więc kwotą 369,00 zł.

Ankieta

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla potrzeb otrzymywania od Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie informacji na temat podejmowanych działań i organizowanych wydarzeń.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uwm.edu.pl/ciitt

godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

 

logo-komisja