Polski English (UK)

SPOTKANIE INFORMACYJNE „Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020” - 16/06/2016

Ośrodki Enterprise Europe Network działające przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE zapraszają na dzień informacyjny: Możliwości finansowego wsparcia MŚP w programie Horyzont 2020, który odbędzie się 16 czerwca br. (czwartek) , w godz. 10.00 – 12:00 w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”, ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn – Kortowo.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również możliwości wsparcia firm w działalności eksportowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. W załączeniu przesyłam program spotkania. Rejestracja http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/rejestracja?training=296

Osoby, które wezmą udział w ww. dniu informacyjnym będą miały pierwszeństwo podczas rejestracji na warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosku do konkursu Instrument MŚP, które odbędą się we wrześniu 2016r.

Serdecznie zapraszamy!

Program spotkania

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uwm.edu.pl/ciitt

godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

 

logo-komisja