Polski English (UK)

SPOTKANIA BIZNESOWE PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW MEBLARSKICH W OSTRÓDZIE/ BROKERAGE EVENT (B2B) FOR FURNITURE SECTOR

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych (B2B) dla branży meblarskiej. Spotkania organizowane są 03 września 2014 przez sieć Enterpise Europe Network podczas 41 Międzynarodowych Targów Meblowych MTM Ostróda 2014. Głównym organizatorem wydarzenia jest ośrodek Enteprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA B2B?

Jest to szybka i bezpośrednia forma poszukiwania partnera do współpracy. To możliwość wymiany informacji o innowacyjnych technologiach, nowych trendach, a także poszukiwania partnerów biznesowych i technologicznych. Uczestnicy sami mogą wybrać partnerów do bezpośrednich spotkań B2B zgodnie z typem poszukiwanej współpracy jeszcze przed samym wydarzeniem. W ten sposób można efektywniej zaplanowanć swój czas podaczas targów.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SPOTKANIACH?

  aby odkryć nowe możliwości wspólpracy biznesowej i technologicznej

  aby promować przedsiębiorstwo poprzez opublikowany profil współpracy

  aby jak najlepiej wykorzystać czas na targach MTM Ostróda 2014 poprzez wcześniejsze ustalenie planu bezpośrednich 20-minutowych spotkań partnerskich

  aby uzyskać wsparcie po nawiązaniu kontaktu w celu podpisania umowy o współpracy

KOSZTY:

Udział w spotkaniach partneskich jest bezpłatny dzieki sieci Enterprise Europe Network. Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia etc. uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

STRONA INTERNETOWA 

Daty

 

25/08/2014

Rejestracja i zgłoszenie profili współpracy

25-29/08/2014

Wybór bezpośrednich spotkań partnerskich (on-line)

03/09/2014

Spotkania

 

 

 

 

 

 Aby zarejestrować swój profil przejdź TUTAJ

 KONTAKT:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskeigo 9, 10-720 Olsztyn, tel. 089 523 39 00, e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , osoby do kontaktu: Katarzyna Tragońska, Agnieszka Lempa, Anna Kamińska-Bisior

Informacje pobierz TUTAJ

 

 

We are pleased to invite you to take part in the brokerage event (B2B meeetings) for furniture sector. The event is organised on 3rd September 2014 by Enterprise Europe Network during the 41st International Furniture Fairs (MTM) Ostroda 2014. The main organiser is the Enterprise Europe Network partner – Centre for Innovation and Technology Transfer of University of Warmia and Mazury in Olsztyn in cooperation with the University Technology Transfer Centre of Warsaw University.

HOW DOES IT WORK?

It is fast and direct way to establish new cooperation. This is the possibility to share information about  innovative technologies, new trends, to initiate international cooperation and to find new business partners. The participants can choose the potential partners for face-to-face meeting according to their co-operation interests before the event. Thus they can make better of their time at the MTM fairs.

WHY TO PARTICIPATE

  •   to detect new commercial and technological business opportunities
  • to promote the company profile with a specific offer or request
  • to make the most efficient of the MTM Fairs visit with a personalised 20-minutes meeting agenda
  • to get support and follow-up after the start of the agreement

COSTS:

Free thanks to the Entperise Europe Network. The participatns have to cover the costs of travel, accomodation, etc. on their own

WEBSITE click here to register

Daty

 

25/08/2014

Registration and submission of cooperation profiles

25-29/08/2014

On-line selection of face-to-face meetings

03/09/2014

Meetings (10:00 – 13:00 and 15:00 – 17:00)

 

 

 

 

 

l

More information

Application form

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uwm.edu.pl/ciitt

godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

 

logo-komisja