Polski English (UK)

Jesienna Szkoła Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej (studenci UWM)

 

kreator

Formularz zgłoszeniowy
uczestnictwa w seminariach

organizowanych w ramach projektu pt. ,,Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur’’ dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ,,Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej’’

(działanie – Organizacja Jesiennej Szkoły Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej)

Dane osobowe
Status
Seminaria

Jedna osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie seminariów.

Certyfikaty uczestnictwa otrzymają jedynie osoby uczestniczące we wszystkich sześciu seminariach.

Oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur”.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.uwm.edu.pl/ciitt

godziny otwarcia: 7.00 – 15.00

 

logo-komisja