Publikacje

Oryginalne prace twórcze

 

 • Monografie, studia, rozprawy:

monografie

 1. Weidner S. 1981. Aktualne poglądy na kiełkowanie ziarniaków zbóż ze szczególnym uwzględnieniem syntezy kwasów nukleinowych. Post. Nauk Rol. 5/81: 69 -80.
 2. Weidner S. 1982. Kwasy rybonukleinowe i fitohormony w rozwijających się ziarniakach zbóż. Post. Nauk Rol. 4/82: 39 – 52.
 3. Weidner S. 1986. Mechanizm działania kwasu abscysynowego. Post. Nauk Rol. 5/86: 25 -45.
 4. Weidner S. 1987. Przedsprzętne porastanie ziarniaków zbóż i jego regulacja. I. Post. Nauk Rol. 1,2/87: 13 – 36.
 5. Weidner S. 1992. Przedsprzętne porastanie ziarniaków zbóż i jego regulacja. II. Post. Nauk Roln. 5-6/92: 89-104.
 6.  Davies E., Abe S., Larkins B. A., Clore A. M., Quatrano R. S., Weidner S. 1998. The role of the cytoskeleton in plant protein synthesis. In: A Look Beyond Transcription: Mechanism Determining mRNA Stability in Plants., (Julia Bailey-Serres, Daniel R. Gallie, eds). Association American Society of Plant Physiologists. Rockville, Maryland, USA): 115-124.
 7. Szypulska E., Weidner S. 2008. Rola cytoszkieletu w syntezie białek roślinnych oraz wpływ stresu chłodu na zmiany w proteomie kiełkujących nasion. Badania Naukowe. Wyd. UWM Olsztyn. 3: 17-27.
 8. Amarowicz R., Weidner S. 2009. Biological activity of grapevine phenolic compounds. In: Grapevine Molecular Physiology & Biotechnology, 2nd edn., (K.A. Roubelakis-Angelakis, ed.). Springer Science + Business Media B.V. (DOI 10.1007/978-90-481-2305-6_14): 389-405.
 9. Amarowicz R., Weidner S., Wójtowicz I., Karamać M., Kosińska A., Rybarczyk A. 2010. Influence of low-temperature stress on changes in the composition of grapevine leaf phenolic compounds and their antioxidant properties. Funct. Plant Sci. Biotech. Global Sci. Books: 90-96.
 10. Weidner S. 2015. Wykorzystanie analiz proteomicznych do wyjaśnienia biotechnologicznych podstaw tolerancji stresów roślin. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 14: 43-56

rozprawy

 1. Weidner S. 1980. Synteza kwasów rybonukleinowych w rozwijających się i kiełkujących ziarniakach pszenicy. Rozprawa doktorska. ART w Olsztynie.
 2. Weidner S. 1988. Rozwój ziarniaków zbóż i regulacja ich kiełkowania. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura 45 (supp. B): 1 – 40.

 

 • Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych:
 1. Kozłowska H., Ćwik J., Rutkowski A., Weidner S. 1972. Über rapsschrote veränderungen im gehalt von glucosinolatderivaten während der silierung von kartoffeln unter zusatz von rapsschrot. Die Nahrung 16: 843-848.
 2.  Kulka K., Sójka E., Weidner S. 1977. Kwasy rybonukleinowe w końcowym okresie dojrzewania ziarna żyta i jęczmienia. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 21: 431-439.
 3. Kulka K., Weidner S., Rejowski A. 1979. The effect of GA3 on the biosynthesis of ribonucleic acids in embryos of winter barley. Bull. Acad. Pol. Biol. 27: 445-449.
 4. Weidner S., Kulka K. 1979. Ribonucleic acids of wheat grain and its endosperm during development and ripening. Acta Soc. Bot. Polon. 48: 501-510.
 5. Weidner S., Kulka K., Makowski W. 1979. Synteza kwasów rybonukleinowych w ziarnie pszenicy podczas rozwoju i dojrzewania. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 23: 177-188.
 6. Weidner S., Kulka K. 1980. Ribonucleic acids in the embryos of germinating wheat grains of different ripeness. Acta Soc. Bot. Polon. 49: 423-433.
 7. Weidner S., Zalewski K., Kulka K. 1980. Early transcription products in germinating kernels at different stages of maturity and in mature kernels stored at various air humidity. Saatgutvitalität und Pflanzenertrag. Band 1. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beträge, Halle 1980/20 (S 23): 66-77.
 8. Weidner S., Kulka K. 1981. Polirybosomy kiełkujących ziarniaków pszenicy o różnej dojrzałości. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 25: 31-42.
 9. Zalewski K., Weidner S. 1981. RNA synthesis during germination of wheat seeds stored at various air humidities. Bull. Acad. Pol. Biol. 29: 263-269.
 10. Weidner S., Zalewski K. 1982. Formowanie się polirybosomów oraz biologia kiełkowania ziarniaków żyta ozimego o różnej dojrzałości. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 26: 227-243.
 11. Weidner S., Zalewski K. 1982. Changes in ribosomal proteins in the course of grain development and maturation. Acta Soc. Bot. Polon. 51: 283-290.
 12. Zalewski K., Weidner S. 1982. Zmiany w białkach rybosomowych zarodka jęczmienia podczas przechowywania ziarniaków w kłosach po sprzęcie. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 26: 245-252.
 13. Weidner S., Zalewski K. 1982. Ribonucleic acids and ribosomal proteins synthesis during germination of unripe and aged wheat caryopses. Acta Soc. Bot. Polon. 51: 291-300.
 14. Zalewski K., Weidner S. 1982. Changes in ribosomal proteins of wheat embryos during accelerated ageing of the grains. Acta Soc. Bot. Pol. 51: 301-308.
 15. Weidner S. 1983. The formation of polyribosomes during the germination of grains of wheat of different ripeness. Acta Soc. Bot. Polon. 51: 173-183.
 16. Weidner S., Wielgat B. 1983. Effect of grain ripeness on RNA synthesis during early germination of wheat grains. Acta Physiol. Plant. 5: 199-209.
 17. Weidner S., Wielgat B. 1983. Formation of polyribosomes during germination of unripe wheat grains. Acta Physiol. Plant. 5: 211-218.
 18. Weidner S., Kulka K. 1983. Frakcje RNA i ich synteza w dojrzewających ziarniakach pszenicy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 258: 121-132.
 19.  Weidner S. 1983. Stymulacja procesu kiełkowania w niedojrzałych ziarniakach zbóż przez GA3 i światło. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 27: 143-153.
 20.  Zalewski K., Weidner S., Kulka K. 1983. Aktywność transkrypcyjna w dojrzewających i przechowywanych ziarniakach pszenicy. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 27: 313-324.
 21. Weidner S., Wielgat B. 1984. Transcriptional activity of chromatin in developing and germinating triticale embryos. Physiol. Plant. 60: 139-142.
 22. Weidner S. 1984. Role of gibberellins and cytokinins in regulation of germination during development and ripening of triticale caryopses. Acta Soc. Bot.Polon. 53: 257-270.
 23. Weidner S. 1984. Studies on the mechanism which prevents germination of unripe triticale caryopses. Acta Soc. Bot. Polon. 53: 325-337.
 24. Weidner S. Makowski W., Sójka E., Rejowski A., 1984. The role of zeatin and gibberellic acid in breaking of the abscisic acid-induced dormancy in triticale caryopses. Acta Soc. Bot. Polon. 53: 338-351.
 25. Weidner S., Sójka E. 1984. Effect of phytohormones on germination-induced synthesis of total ribosomal fraction of resting barley grain embryos.Ertragserhöhung and Qualitätsverbesserung in der Saatgutproduktion. Martin-Luther-Univ., Halle 1984/53 (S 42), Band 1: 58-68.
 26. Kulka K., Wiśniewski K., Weidner S. 1987. Kwasy rybonukleinowe w zarodkach pszenicy i żyta podczas przyśpieszonego starzenia się ziarna. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 240: 99-115.
 27. Weidner S. 1987. The effect of ABA and AMO-1618 on the preharvest sprouting of triticale caryopses. Acta Soc. Bot. Pol. 56: 287-301.
 28.  Wediner S. 1987. The effect of the plant growth retardants AMO-1618 and CCC on the synthesis of ribonucleic acids and proteins in triticale embryos during the initial phase of germination. Acta Soc. Bot. Pol. 56: 303-314.
 29. Weidner S., Makowski W., Rejowski A. 1987. The use of transcription inhibitors in the study of the mechanism of abscisic acid action in germinating triticale caryopses. Acta Soc. Bot. Pol. 54: 455-467.
 30. Weidner S. 1987. Precocious germination and its regulation in embryos of triticale caryopses. Acta Soc. Bot. Pol. 56: 469-483.
 31. Weidner S. 1988. The role of the embryoless parts of triticale caryopses in inhibiting precocious germination and transcription in the embryo during development and maturation of caryopses. Acta Soc. Bot. Pol. 57: 481-491.
 32. Weidner S., Deckert J., Gwóźdź E. 1991. Translational activity of polysomes from embryos during germination of wheat caryopses in the presence of abscisic acid. Acta Physiol. Plant. 13: 175-182.
 33. Weidner S., Paprocka J., Kaminiecki B., Zadernowski R. 1993. The role of phenolic acids in dormancy of triticale caryopses. In: Pre-Harvest Sprouting in Cereals 1992, M.K. Walker-Simmons and J.L. Ried, eds. American Association of Cereal Chemists, Minneapolis, MN, USA: 212-223.
 34. Weidner S., Paprocka J., Kaminiecki B., Zadernowski R. 1993. The role of phenolic acids in dormancy of barley caryopses. In: Pre-Harvest Sprouting in Cereals 1992, M.K. Walker-Simmons and J.L. Ried, eds. American Association of Cereal Chemists, Minneapolis, MN, USA: 200-211.
 35. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1996. Quality and quantity changes among free and soluble bound phenolic acids in embryos in the course of the afterripening of cereal grains. In: Pre-Harvest Sprouting in Cereals 1995, Kaz. Noda and D. J. Mares eds. Center for Academic Societies Japan,Osaka: 427-439.
 36. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1996. Changes in free, esterified and glycosidic phenolic acids in cereal grains during the after-ripening. Seed Sci. and Technol., 24: 107-114.
 37. Weidner S., Paprocka J. 1996. Phenolic acids and dormancy in oat (Avena sativa L.) and rye (Secale cereale L.) caryopses. Acta Physiol. Plant. 18/4: 277-286.
 38. Weidner S., Łukaszewicz D. 1997. The role of free, membrane-bound and tightly-bound polysomes in precocious germination of triticale caryopses.Acta Physiol. Plant. 19/2: 109-118.
 39.  Weidner S., Łukaszewicz D. 1997. Possible involvement of the cytoskeleton in the regulation of barley caryopsis dormancy and germination. Acta Physiol. Plant. 19/2: 119-126.
 40. Stanković B., Abe S., Azama K., Shibata K., Ito Y., Weidner S., Davies E. 1999. Association of maize protein bodies with cytoskeleton, membranes, and ribosomes in the endosperm of wild type and opaque-2 mutant. Acta Physiol. Plant. 21/4: 383-390.
 41.  Weidner S., Amarowicz R., Karamać M., Dąbrowski G. 1999. Phenolic acids in two cultivars of wheat rye and triticale caryopses that display different resistance to pre-harvest sprouting. Eur. Food Res. Technol. 210: 109-13.
 42. Weidner S., Łukaszewicz D., Amarowicz R. 2000. Participation of the tightly-bound (putative cytoskeleton-bound) polysomes in translation during germination of dormant and non-dormant cereal caryopses. Z. Naturforsch. 55c: 23-29.
 43. Weidner S., Łukaszewicz D., Amarowicz R. 2000. Significant role for polysomes associated with the cytoskeleton in the control of protein synthesis during germination of triticale caryopses in the presence of abscisic acid. Acta Physiol. Plant. 22:185-193.
 44. Weidner S., Amarowicz R., Karamać M., Frączek E. 2000. Changes in endogenous phenolic acids during development of Secale cereale caryopses and after dehydration treatment of unripe rye grains. Plant Physiol. Biochem. 38: 595-602.
 45. Weidner S., Frączek E., Amarowicz R., Abe S. 2001. Alternations in phenolic acids content in developing rye grains in normal environment and during enforced dehydration. Acta Physiol. Plant. 23: 475-482 .
 46. Amarowicz R., Weidner S. 2001. Content of phenolic acids in rye caryopses determined using DAD-HPLC method. Czech J. Food Sci. 19: 201-205.
 47. Weidner S., Krupa U., Amarowicz R., Karamac M. Abe S. 2002. Phenolic compounds in embryos of triticale caryopses at different stages of development and maturation in normal environment and after dehydration treatment. Euphytica 126: 115-122.
 48.  Amarowicz R., Karamać M., Weidner S., Abe S., Shahidi F. 2002. Antioxidant activity of wheat caryopses and embryos extracts. J. Food Lipids 9: 201-210.
 49. Amarowicz R., Weidner S., Krupa U. 2002. Zdolność do zmiatania wolnego rodnika DPPH przez ekstrakty związków fenolowych z bezzarodkowej części ziarniaków oraz z zarodków pszenżyta. Bromat. Chem. Toksykol. 35: 107-111.
 50. Karamać M., Amarowicz R., Weidner S., Abe S., Shahidi F. 2002. Antioxidant activity of rye caryopses and embryos extracts. Czech J. Food Sci. 20: 209-214.
 51. Weidner S., Frączek E., Romanowska M., Amarowicz R., Abe S., Davies E. 2003. The influence of abscisic acid on different polysomal populations in embryonal tissue during pea seeds germination. Acta Physiol. Plant. 25: 5-12.
 52. Krupinska S., Weidner S., Frączek E., Amarowicz R. 2003. Polysome formation and stability in pea stem and root tissue. Acta Physiol. Plant. 25: 135 – 141.
 53. Kosowska M., Frączek E., Amarowicz R., Karamać M., Abe S., Weidner S. 2004. Water-deficit-induced changes in cytoskeleton-bound and other polysomal populations in embryonic tissue during triticale caryopsis germination. Acta Physiol. Plant. 26: 67 – 74.
 54. Karamać M., Amarowicz R., Weidner S., Shahidi F. 2004. Antioxidant activity of phenolic fractions of white bean (Phaseolus vulgaris). Journal of Food Lipids 11: 165 – 177.
 55. Karamać M., Amarowicz R., Weidner S., Abe S., Shahidi F. 2004. Antioxidant activity of triticale caryopses and embryos extracts. Food Sci. Biotechnol. 13: 421 – 424.
 56. Wróbel M., Karamać M., Amarowicz R., Frączek E., Weidner S. 2005. Metabolism of phenolic compounds in Vitis riparia seeds during stratification and during germination under optimal and low temperature stress conditions. Acta Physiol. Plant. 27: 313-320.
 57. Weidner S., Każarnowicz M., Frączek E., Amarowicz R.., Karamać M. 2006. Exogenous abscisic acid increases stability of polysomes in embryos of triticale caryopses during germination. Acta Physiol. Plant. 28: 627-634.
 58.  Abe S., Nakasuji H., Arumugam T.,U., Gray T.A., Weidner S. 2007. Genomic organization and expression profile of a gene encoding makorin RING zinc finger protein in germinating pea (Pisum Sativum L.var.Alaska) seeds. Acta Physiol. Plant. 29: 81-94.
 59. Weidner S., Karamać M., Amarowicz R., Szypulska E., Gołgowska A. 2007. Changes in composition of phenolic compounds and antioxidant properties of Vitis amurensis seeds germinated under osmotic stress. Acta Physiol. Plant. 29:283-290. (DOI-10.1007/s11738-007-0035-4).
 60. Amarowicz R., Narolewska O., Karamać M., Kosińska A., Weidner S. 2008. Grapevine leaves as a source of natural antioxidants. Pol. J. Food Nutr. Sci. 58: 73-78.
 61. Weidner S., Karolak M., Karamac M., Kosinska A., Amarowicz R. 2009. Phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots (Vitis vinifera) under drought stress followed by regeneration. Acta Soc. Bot. Pol.  78: 97-103.
 62. Weidner S., Kordala E., Brosowska-Arendt W., Karamać M., Kosińska A., Amarowicz R. 2009. Phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots (Vitis vinifera L.) under low – temperature stress followed by recovery. Acta Soc. Bot. Pol. 78:279-286.
 63. Amarowicz R., Weidner S., Wójtowicz I., Karamać M., Kosińska A., Rybarczyk A. 2010. Influence of low-temperature stress on changes in the composition of grapevine leaf phenolic compounds and their antioxidant properties. Funct. Plant Sci. Biotech. Global Sci. Books: 90 – 96.
 64. Szypulska E. Weidner S. 2011. Importance of cytomatrix-bound polysomes to synthesis of lysinę-containing proteins in triticale germs under ABA treatment. Acta Physiol. Plant. DOI 10.1007/s11738-010-0682-8. 33: 1461 – 1465.
 65.  Brosowska-Arendt W., Weidner S. 2011. Effect of osmotic stress on the formation of a population of polysomes and their stability in pea (Pisum sativumL.) seeds. Acta Physiol. Plant. DOI 10.1007/s11738-010-0686-4. 33: 1475 – 1482.
 66.  Weidner S., Brosowska-Arendt W., Szczechura W., Karamać M., Kosińska A., Amarowicz R. 2011. Effect of osmotic stress and post-stress recovery on the content of phenolics and properties of antioxidants in germinating seeds of grapevine Vitis californica. Acta Soc. Bot. Pol. 80: 11-19.
 67. Weidner S., Powałka A., Karamać M., Amarowicz R. 2012. Extracts of phenolic compounds from seeds of three  wild grapevines – comparison of their antioxidant acivities and the content of phenolic compounds. Int. J. Mol. Sci. DOI: 10.3390/ijms13033444. 13: 3444 – 3457.
 68. Badowiec A., Świgońska S., Szypulska E., Weidner S. 2012. Influence of exogenous abscisic acid on alterations in protein expression in the proteome of Triticosecale seedlings. Acta Physiol Plant. DOI 10. 1007/s11738-012-1040-9. 34: 2359 – 2368.
 69. Szypulska E., Weidner S. 2012. ABA may affect the dormancy in triticale caryopses by inhibition of embryo class I RNases, enzymes involved in Pi release. Acta Physiol Plant. DOI 10.1007/s11738-011-0885-7. 34: 877 – 884.
 70. Brosowska-Arendt W., Weidner S. 2012. Effect of osmotic stress on in vitro translational capacity of polysomes and on the composition of polysome-associated proteins in germinating seeds of pea (Pisum sativum L.) Acta Soc. Bot. Pol. DOI: 10.5586/asbp.2012.025. 81(3): 185 – 191.
 71. Weidner S., Rybarczyk A., Karamać M., Król A., Mostek A., Grębosz J., Amarowicz R. 2013. Differences in the phenolic composition and antioxidant properties between Vitis coignetiae and Vitis vinifera seeds extracts. Molecules 18: 3410-3426.
 72. Świgońska S., Weidner S. 2013. Proteomic analysis of response to long-term continuous stress in roots of germinating soybean seeds. Journal of Plant Physiology 170: 470-479.
 73. Badowiec A., Świgońska S., Weidner S. 2013. Changes in the protein patterns in pea (Pisum sativum L.) roots under the influence of long – and short-term chilling stress and post-stress recovery. Plant Physiology and Biochemistry 71: 315-324.
 74. Brosowska-Arendt W., Gallardo K., Sommerer N., Weidner S. 2014. Changes in the proteome of pea (Pisum sativum L.) seeds germinating under optimal and osmotic stress conditions and subjected to post-stress recovery. Acta Physiol Plant  36: 795-807 (doi: 10.1007/s11738-013-1458-8).
 75. Grębosz J., Badowiec A., Weidner S. 2014. Changes in the root proteome of Triticosecale grains germinating under osmotic stress. Acta Physiol Plant 36: 825-835 (doi: 10.1007/s1738-013-1461-0).
 76. Świgońska S., Badowiec A., Mostek A., Król A., Weidner S. 2014. Formation and stability of polysomes and polysomal populations in roots of germinating seeds of soybean (Glycine max L.) under cold, osmotic and combined cold and osmotic stress conditions. Acta Physiol Plant 36: 651-662 (doi: 10.1007/s11738-013-1443-2)
 77. Badowiec A., Weidner S. 2014. Proteomic changes in the roots of germinating Phaseolus vulgaris seeds in response to chilling stress and post-stress recovery. Journal of Plant Physiol 171: 389-398 (http://dx.doi.org/101016/j.jplph.2013.10.020).
 78. Król A., Amarowicz R., Weidner S. 2014. Changes in the composition of phenolic compound and antioxidant properties of grapevine roots and leaves (Vitis vinifera L.) under continuous of long-term drought stress. Acta Physiol Plant 36:1491-1499 (DOI 10.1007/s11738-014-1526-8).
 79. Weidner S., Chrzanowski S., Karamać M. Król A., Badowiec A., Mostek A., Amarowicz R. 2014. Analysis of phenolic compounds and antioxidant abilities of extracts from germinating Vitis californica seeds submitted to cold stress conditions and recovery after the stress. Int J Mol Sci 15: 16211 – 16225 doi: 10.3390/ijms150916211
 80. Świgońska S., Amarowicz R., Król A., Mostek A., Badowiec A., Weidner s. 2014. Influence of abiotic stress during soybean germination followed by recovery on the phenolic compounds of radicles and their antioxidant capacity. Acta Soc. Bot. Pol. 83(3): 209 – 218 doi: 10.5586/asbp.2014.026
 81. Górnik K., Badowiec A., Weidner S. 2014. The effect of seed conditioning, short-term heat shock and salicylic, jasmonic acid or brasinolide on sunflower (Helianhus annuus L.) chilling resistance and polysome formation. Acta Physiol Plant 36: 2547 – 2554 DOI 10.1007/s1738-014-1626-5
 82. Mostek A., Borner A., Badowiec A., Weidner S. 2015. Alterations in root proteome of salt-sensitive and lolerant barley lines under salt stress conditions. J Plant Physiol 174: 166-176. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2014.08.020
 83. Król A., Amarowicz R., Weidner S. 2015. The effect of cold stress on the phenolic compounds and antioxidant capacity of grapevice (Vitis vinifera L.) leaves. J Plant Physiol 189: 97-104
 84. Mostek A., Borner A., Weidner S. 2016. Comparative proteomic analysis of β-aminobutyric acid-mediated alleviation of salt stress in barley. Plant Physiol Biochem 99:150-161.
 85. Szypulska E., Weidner S. 2016. ABA pretreatment can alter the distribution of polysomes in salt-stressed barley sprouts. Acta Mus.Siles.Sci. Nutr. 65: 257 – 261.
 86. Król A., Weidner S., 2017. Changes in the proteome of grapevine leaves (Vitis vinifera L.) during long-term drought stress. J Plant Physiol 211: 114 – 126.
 87. Szypulska E., Jankowski K., Weidner S., 2017. ABA pretreatment  can limit salinity-induced proteome changes in growing barley sprouts. Acta Physiol Plant 39: 190.
 88. Weidner S., Król A., Karamać M., Amarowicz R. 2018. Phenolic compounds and the antioxidant properties in seeds of green- and yellow-podded bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties. CYTA J FOOD. 16: 373 -380.
 89. Król A., Amarowicz R.,  Weidner S., 2018. Content of Phenolic Compounds and Antioxidant Properties in Seeds of Sweet and Bitter Cultivars of Lupine (Lupinus angustifolius L.). Nat. Prod. Commun. 13: 1341 -1344

 

 • Podręczniki i skrypty:

 

podręczniki 

 1. Biochemia kręgowców – praca zbiorowa pod redakcją Wacława Minakowskiego i Stanisława Weidnera (autorzy: Krzysztof Kulka, Jerzy Strzeżek, Stanisław Weidner, Adam Zięcik), PWN Warszawa 1998, 2005, 2007, 2010, 2015.

skrypty

 1.  Łogin A., Nowak J., Rejowski A., Tłuczkiewicz J., Weidner S. 1985. Ćwiczenia z biochemii dla studentów Wydziału Rolniczego. Wydawn. ART Olsztyn.
 2. Ciećko Z., Florek S., Kruk A., Czerniewicz M., Szagała J., Szczukowski S., Weidner S., Wojtas A., Wróbel Z., Wyszkowski M. 1993. Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń pod redakcją Z. Ciećko. Wydawn. ART Olsztyn.
 3.  Łogin A., Zalewski K., Lahuta L.B., Weidner S. 2000. Ćwiczenia z biochemii dla studentów Wydziału Biologii. Wydawn. UWM Olsztyn.
 4. Ciećko Z., Florek S., Purwin C.,Kruk A., Czerniewicz M., Kwiatkowski J.,Szagała J., Szczukowski S., Weidner S., Wojtas A., Wróbel Z., Wyszkowski M. 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych. Wydanie II. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń pod redakcją Z. Ciećko. Wydawn. UWM Olsztyn.
 5. Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Lahuta L.B., Weidner S. 2003. Ćwiczenia z biochemii. Wydanie II. Wydawn. UWM Olsztyn.
 • Komunikaty na konferencje naukowe:

 

 1. Weidner S., Zalewski K. 1981. Synteza RNA w kiełkujących ziarniakach przenicy o różnej dojrzałości. Materiały 17 Zjazdu Pol. Tow. Biochem, s.122. Wrocław.
 2. Zalewski K.,Weidner S. 1981. Synteza RNA podczas kiełkowania ziarna przenicy przechowywanego w różnych zakresach wilgotności powietrza. Materiały 17 Zjazdu Pol. Tow. Biochem, s.123. Wrocław.
 3. Weidner S. 1981. Synteza frakcji RNA w rozwijających się i kiełkujących ziarniakach przenicy odmiany Grana. Materiały z sympozjum „Biologia nasion i nasiennictwo roslin uprawnych”, s.52. Radzików.
 4. Weidner S., Zalewski K. 1981. Aktywność matrycowa chromatyny w zarodkach ziarniaków przenicy o różnej dojrzałości. Matriały z sympozjum „Biologia nasion i nasiennictwo roślin uprawnych”, s. 53. Radzików.
 5. Zalewski K., Weidner S. 1981. Zmiany białek rybosomowych w starzejących się ziarniakach zbóż. Materiały z sympozjum „Biologia nasion i nasiennictwo roślin uprawnych”, s.54. Radzików.
 6. Weidner S., Wielgat B. 1983. Synteza ogólnej frakcji rybosomowej podczas kiełkowania niedojrzałych ziarniaków przenicy. Materiały 19 Zjazdu Pol. Tow. Biochem, s.159. Szczecin.
 7. Weidner S., Wielgat B. 1983. Aktywność transkrypcyjna chromatyny w rozwijających się i kiełkujących zarodkach ziarniaków Triticale. Materiały 19 Zjazdu Pol. Tow. Biochem, s. 160. Szczecin.
 8. Weidner S., Makowski W., Rejowski A. 1984. Znaczenie wybranych fitohormonów w spoczynku ziarniaków Triticale w aspekcie badań nad syntezą polisomowego RNA, białek rybosomowych i formowaniem się polisomów w zarodkach. Materiały 20 Zjazdu Pol. Tow. Biochem, s. 17. Olsztyn.
 9. Weidner S., Zalewski K. 1984. The ribosomal proteins of embryos during grain development. 16th Meeting of the Federation of European  Biochemical Societies. Abstract X-042, p. 279. Moskwa.
 10. Weidner S., Zalewski K., Rejowski A. 1984. Effect of low content of stored RNA in embryos of unripe and aged wheat grains on total metabolism of ribonucleic acids during germination. 4th Congress of  the Federation of European  Societies  of Plant Physiology. Abstract P-215, 454 -455. Strasburg.
 11. Weidner S., Rejowski A. 1985. Badania nad tworzeniem się mechanizmu zapobiegającego kiełkowaniu niedojrzałych ziarniaków Triticale. Materiały 21 Zjazdu Pol. Tow. Biochem. 234 – 235. Kraków.
 12. Weidner S. 1986. Rola giberelin i cytokinin w regulacji kiełkowania rozwijających się i dojrzewających ziarniaków Triticale. Materiały 22 Zjazdu Pol. Tow. Biochem, s. 271. Katowice.
 13. Weidner S., Rejowski A. 1986. The role of stimulators in breaking of the abscisic acid – induced dormancy in triticale caryopses. 17th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies. Berlin . Biol. Chem. (supplement) 367: 154.
 14. Weidner S. 1987. Przedwczesne kiełkowanie i jego regulacja w zarodkach ziarniaków Triticale. Materiały 23 Zjazdu Pol. Tow. Biochem. 358 – 359. Białystok.
 15. Weidner S. 1987. Fizjologiczna regulacja porastania ziarniaków zbóż. Materiały z sympozjum „Biologia nasion i nasiennictwo roślin uprawnych”, s. 3. Radzików.
 16. Weidner S., Kłos B., Tokarczyk G., Rejowski A., Wielgat B. 1987. Fosforylacja i ADP – rybozylacja białek chromatyny w okresie rozwoju zarodków Triticale. Materiały 23 Zjazdu Pol. Tow. Biochem. 357 -358. Białystok.
 17. Weidner S. 1988. Rola bezzarodkowej części ziarniaka w hamowaniu przedwczesnego kiełkowania oraz aktywności transkrypcyjnej w zarodku podczas rozwoju i dojrzewania ziarniaków Triticale. Materiały 24 Zjazdu Pol. Tow. Biochem. Poznań: 181.
 18. Weidner S., Lahuta L. 1989. Rola okrywy owocowo-nasiennej w spoczynku ziarniaków Triticale. Materiały sympozjum „Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych”. Radzików: 71.
 19. Weidner S., Paprocka J., Kamieniecki B., Zadernowski R. 1992. The role of phenolic acids in dormancy of cereal caryopses. Sixth International Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals. Coeur d’Alene, Idaho, USA. Abstract Nr 69.
 20. Weidner S., Paprocka J., Rosak M., Zalewski K. 1993. Rola kwasów fenolowych w spoczynku ziarniaków pszenżyta. Materiały sympozjum naukowego pt. „Biologia i uprawa pszenżyta”. Międzyzdroje: 32.
 21. Weidner S., Paprocka J., Zadernowski R. 1993. Phenolic acids in developing and ripening barley caryopses. 22nd Meeting of the Federation of European Biochemical Societies Stockholm, Sweden. Abstract Nr 302.
 22. Davies E., Abe S., Weidner S. 1994. Cytoskeleton-bound polysomes in plants: what do they do? Annual Meeting of the American Society of Plant Physiologists. Oregon Convention Center, Portland, Oregon. Abstract Nr 629. Supplement to Plant Physiology, Vol. 105. Nr 1.
 23. Davies E., Abe S., Weidner S. 1994. Cytoskeleton-bound polysomes in plants: do they exist? 4th International Congress of Plant Molecular Biology,Amsterdam, Organized by The International Society for Plant Molecular Biology. Abstract Nr 316.
 24. Weidner S., Paprocka J., Rosak M., Łukaszewicz D. 1994. Phenolic acids in developing and ripening oat (Avena Sativa L.) caryopses and their role in dormancy. Cab. Int. 1st International  Symposium on Plant Dormancy. LaSells Stewardt Conference Center, Oregon State University, Corvallis, Oregon,USA: 100.
 25. Weidner S., Paprocka J., Rosak M., Łukaszewicz D. 1994. Phenolic acids in developing and ripening rye (Secale Cereale L.) caryopses and their role in dormancy. Cab. Int. 1st International Symposium on Plant Dormancy . LaSells Stewart Conference Center, Oregon State University, Corvallis, Oregon,USA: 102.
 26. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1995. The role of embryoless parts of triticale caryopses  in inhibiting precocious germination and transcription in the embryo during development  and maturation of caryopses. Seventh International Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals. Abashiri,Hokkaido, Japan. Abstract Nr 64.
 27. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1995. Changes in free, esterified and glycosidic phenolic acids in cereal grains during the after-ripening. Seventh International Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals. Abashiri, Hokkaido, Japan . Abstract Nr 65.
 28. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1995. Preharvest sprouting as related to change in concentration of phenolic compounds in cereal grain and embryo sensitivity to phenolic acids during seed development. Third French – Polish  Symposium „Current Problems of Seed  Physiology”. Olsztyn.Book of Abstracts: 6.
 29. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1995. The role of phenolic compounds in prevention of pre-harvest sprouting in cereal caryopses. Fragmenta Agronomica, XII Nr 2 (46): 100 – 101.
 1. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1996. Changes in free, esterified and glycosidic phenolic acids in cereal grains during the after-ripening. Workshop on applied seed biology. Improving of seed quality. Skierniewice. Book of Abstracts: 40.
 2. Weidner S., Paprocka J., Łukaszewicz D. 1996. Związki fenolowe w rozwijających się i dojrzewających ziarniakach zbóż oraz ich rola w spoczynku tych ziarniaków. Sympozjum naukowe “Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta”. Międzyzdroje, Streszczenia:112.
 3. Weidner S., Paprocka J. 1997. Preharvest sprouting as related to change in concentration of phenolic compounds in cereal grain and embryo sensitivity to phenolic acids during seed development. COST 828 Workgroup 2 Meeting. Barcelona, Spain. Book of Abstracts: 3.
 4. Łukaszewicz D., Weidner S. 1998. Wpływ ABA na aktywność poszczególnych frakcji polisomów w procesie translacji. Materiały XXXIV Zjazdu Pol. Tow. Biochem. Białystok, 162.
 5. Weidner S., Łukaszewicz D. 1999. Possible involvement of the cytoskeleton in the regulation of barley caryopses dormancy and germination I. Second International Symposium on Plant Dormancy. July 19-23, Angers, France. Book  of Abstracts: 111.
 6. Weidner S., Łukaszewicz D. 1999. Possible involvement of the cytoskeleton in the regulation of barley caryopses dormancy and germination II. COST 828 Workgroup 2 Meeting. December 17-18. Zakopane. Poland. Book of Abstracts: 17.
 7. Weidner S., Amarowicz R., Karamać M., Dąbrowski G. 2000. Phenolic acids in caryopses of two cultivars of wheat, rye and triticale that display different resistance to pre-harvest sprouting. COST 828 Workgroup 2 Meeting. June 9-11. Edinburgh, Scotland. Book of Abstracts: 27.
 8. Ciska E, Amarowicz R., Weidner S. 2000. Phenolic acids in rye caryopses determined using a DAD-HPLC. 2nd International Symposium on Chromatography of Natural Products. Medical University of Lublin. June 14-16. Lublin – Kazimierz Dolny, Book of Abstracts: 86.
 9. Weidner S., Łukaszewicz D., Amarowicz R. 2000. The role of tightly-bound (putative cytoskeleton-bund) polysomes in translation during germination of dormant and non-dormant cereal caryopses. European Commission COST 828 Workgroup 2 Meeting. December 15-16, Espoo, Finland. Abstract Book: 17.
 10.  Weidner S. 2001. The role of the tightly-bound (putative cytoskeleton-bound) polysomes in translation during germination of dormant and non-dormant cereal caryopses. 9th International Symposium on Pre-Harvest Sprouting in Cereals. BERG-EN-DAL. Kruger National Park, South Africa, 24-28 June 2001, Abstracts, p 54.
 1. Weidner S., Amarowicz R., Karamać M., Frączek E. 2001. Changes in endogenous phenolic acids during development of Sercale Cereale caryopses and after dehydration treatment of unripe rye grains. 1st International Congress on: Stress Tolerance in Seeds, Genetic, Molecular and Physiological Mechanisms. Wageningen, The Netherlands. 4-7 April 2001, Abstracts, p.76.
 2. Weidner S., Lukaszewicz D. 2002. The role of the tightly-bound (putative cytoskeleton-bound) polysomes in translation during germination of dormant and non-dormant cereal caryopses. VII International Workshop on Seed Biology, Salamanca, Spain. Abstracts , p.111.
 3. Frączek E., Weidner S. 2002. Translacyjna regulacja przedsprzętnego porastania ziarniaków Triticosecale. IV Sympozjum naukowe: Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta, Kołobrzeg, s. 12.
 4. Weidner S., Frączek E., Amarowicz R., Abe S. 2003. Alternations in phenolic acids content in developing rye grains in normal environment and during enforced dehydration. Fifth Intternational Conference; Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Acta Physiol. Plant Vol. 25, No. 3, supplement 2003: 126.
 5. Frączek E., Weidner S. 2003. Translational regulation of  preharvest sprouting of Triticosecale caryopses. 1st Conference of the Polish Society for Plant Experimental Biology. Polish Journal of Natural Sciences. Wydawnictwo UWM Olszyn, Supplement No. 1: 30.
 6. Weidner S., Łukaszewicz D., Frączek D., 2003. The role of tightly-bound (putative cytoskeleton-bound) polysomes in translation during germination of dormant and non-dormant cereal caryopses. International Workshop on Applied Seed biology; New Developmants in Seed Quality Improvement. Łódź, 23 – 25 October 2003: 30.
 7. Frączek E., Weidner S. 2003. Identification and properties of the ribonucleases from Triticosecale embryos of dormant, non-dormant and ABA treated caryopses. International Workshop on Applied Seed biology; New Developmants in Seed Quality Improvement. Łódź, 23 – 25 October 2003: 83 –84.
 1. Powałka A., Wróbel M., Karamać M., Amarowicz R.,  Frączek E., Weidner S. 2004. Extracts of phenolic compounds of three grape varieties – comparison of total phenolics and tannins content, their antiradical activity and reduction power. COST 858. Viticulture: “Biotic and abiotic stress, grapevine defence mechanisms and grape development”. First Workshop, April 30 – May 1, Monte Veritả, Ascona, Switzerland, p. 29.
 2. Weidner S., Frączek E., Romanowska M. 2004. Abscisic acid induced changes in polysome stability and cytoskeleton-bound polysomes participation in embryonic tissue during pea sedes germination. The 14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, August 23-27, Cracow, Vol.26, No 3, supplement 2004, SD-11:10-11.
 3. Kosowska M., Frączek E., Weidner S. 2005. Water-deficit-induced changes in cytoskeleton-bound and other polysomal populations in embryonic tissue during triticale caryopsis germianation. 8th International Workshop on Seeds Germinating New Ideas. Queensland, Australia. Workshop Abstracts, p.113.
 4. Weidner S., Frączek E. 2005. Identification and properties of the ribonucleases from triticosecale embryos of dormant, non-dormant and ABA treated caryopses. 2nd Conference Polish Soc. Exp. Plant Biol., Poznań, Abstracts. Biological Lett., 42(2): 129.
 5. Weidner S., Frączek E. 2005. The influence of osmotic stress on different polysomal populations in germinating triticale caryopsis. Physiological and practical aspects of the yield and seed quality improvement by ecological methods. International Research Network.Warsaw, Abstracts, pp. 14-16.
 6. Weidner S., Frączek E., Krupińska S., Brosowska W. 2005. Process of polysome formation and seed vigour. Markers of seedes quality. International Research Network.Warsaw, Abstracts, pp. 7-8.
 7. Sadowska S., Weidner S. 2006. Transcriptional response to abiotic stress in Arabidopsis thaliana germinating seeds, as a model for stress response investigation in soybean (Glycine max., L.). Inter. Res. Network Workshop Abstracts, Warszawa 21 June 2006, p.12.
 8. Amarowicz R., Sowińska O., Karamać M., Weidner S. 2006. Influence of drought stress on the changes in the composition of phenolic compounds and antiradical properties of extracts obtained from grape leaves. COST 858 Meeting Abstracts. Abiotic Stress and Grape Functional Genomics. Praque.Czech Republic, September 14-16, 2006, p.31.
 9. Wróbel M., Karamać M., Amarowicz R., Szypulska E., Weidner S. 2006. Chilling stimulates increase in accumulation of free gallic acid and catechins inVitis riparia. COST 858 Meeting Abstracts. Abiotic Stress and Grape Functional Genomics. Praque. Czech Republic, September 14-16, 2006, p.41.
 10. Każrnowicz M., Szypulska E., Weidner S. 2006. Exogenous abscisic acid increases stability of polysomes in embryos of Triticale caryopses during germination. Abstracts 31 st FEBS Congress Istambul. Turkey 24-29 June 2006. The FEBS Journal. Vol. 273 Suppl. 1, PP-1081, p.366.
 11. Brosowska-Arendt W., Weidner S. 2006. Proteomic analysis of cellular response to osmotic stress in germinating pea seeds (Pisum sativum, L.). Inter Res. Network Workshop Abstracts. Warszawa, 04 December 2006, pp. 17-19.
 12. Weidner S., Karamać M., Amarowicz R., Szypulska E., Głogowska A. 2007. Changes in composition of phenolic compounds and antioxidant properties of Vitis amurensis seeds germinated under osmotic stress. COST 858 Meeting Abstracts. Vineyard under environmental constrains. Adaptations to elimate change”. Łódź, Poland, October 18-20, p.41.
 13. Amarowicz R., Weidner S., Wojtowicz J., Karamać M., Konińska A., Rybarczyk A. 2007. Influence of low temperature stress on the changes in the composition of phenolic compounds and antiradical prosperties of extracts obtained from grape leaves. COST 858 Meeting Abstracts. Vineyard under environmental constrains. Adaptions to climate change”. Łódź, Poland. October 18-20, p.40.
 14. Sterczewska A., Weidner S. 2007. Influence of cold stress and recovery on formation of polysomes and changes in the proteome of germinating triticale (Triticosecale) seeds embryos. COST FA0603 Meeting Abstracts. Plant Proteomic in Europe, Munich, Germany, September 19-22, p.82.
 15. Krazińska S., Brosowska-Arendt W., Weidner S. 2008. Proteome response of germinating soybean (Glycine max L.) seeds to cold stress. COST FA0603 Meeting Abstracts. Will plant proteomics help in facing food, health and environmental concerns?, Cordoba, Spain, 6 – 8 February, pp. 38 – 39.
 16. Brosowska-Arendt W., Galardo K., Sommerer N., Weidner S. 2008. Changes in the proteome of embryonic tissue of  germinating pea seeds (Pisum Sativum L.). COST FA0603 Meeting Abstracts. Proteomics in Plants, Microorganisms and Environment. Luxemburg, 22 – 24 October, p.108.
 17. SadowskaS., Amarowicz R. Weidner S. 2008. Analysis of abiotic stress-induced phenylopropanoid metabolism in embryonic part of germinating soybean seeds. The Congress of Biochemistry and Cell Biology, Olsztyn, September 7th – 11th. Acta Biochimica Polonica Vol. 55 Suppl. 3/2008, p. 156.
 18. Weidner S., Karolak M., Karamać M., Kosińska A., Amarowicz R. 2008. Changes in the composition of phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots (Vitis vinifera) under drought stress followed by regeneration. COST 858 Meeting Abstracts. “Ecophysiological and agronomical tools to improve grape and wine quality”. Porto, Duro valley, Portugal. p. 55.
 19. Sadowska S., Amarowicz R. Weidner S. 2008. Analysis of abiotic stress-induced phenylopropanoid metabolism in embryonic part of germinating soybean seeds.9th ISSS Conference on Seed Biology, Olsztyn, Poland, July 6-11, 2008, Polish Journal of Natural Sciences. Supp. 5/2008, 253-254.
 20. Brosowska-Arendt W., Galardo K., Sommerer N., Weidner S. 2008. Proteomic analysis of pea seeds (Pisum sativum L.) germination. The Congress of Biochemistry and Cell Biology, Olsztyn, September 7th – 11th. Acta Biochimica Polonica Vol. 55 Suppl. 3/2008, p. 44.
 21. Szypulska E., Lipka M., Weidner S. 2008. Formation and stability of polysomes in embryos of dormant triticale (Triticosecale Witt.) caryopses. The Congress of Biochemistry and Cell Biology, Olsztyn, September 7th – 11th. Acta Biochimica Polonica Vol. 55 Suppl. 3/2008, p. 162.
 22. Brosowska-Arendt W., Galardo K., Sommerer N., Weidner S. 2008. Changes in the proteome of embryonic tissue of  germinating pea seeds (Pisum Sativum L.). 9th ISSS Conference on Seed Biology, Olsztyn, Poland, July 6-11, 2008, Polish Journal of Natural Sciences. Supp. 5/2008, p. 157.
 23. Szypulska E., Lipka M., Weidner S. 2008. Formation and stability of polysomes in embryos of dormant triticale (Triticosecale Witt.) caryopses. 9th ISSS Conference on Seed Biology, Olsztyn, Poland, July 6-11, 2008, Polish Journal of Natural Sciences. Supp. 5/2008, p. 202.
 24. Weidner S., Kordala E.K., Kosińska A., Amarowicz R. 2009. Changes in the composition of phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots (Vitis vinifera) under low-temperature stress followed by recovery. COST 858 Meeting Abstracts. „Grape diseases, cost of phytochemicals and alternative strategies”. Ljubljana, Slovenia. p.36.
 25. Weidner S., Szczechura W., Karamać M., Kosińska A., Amarowicz R. 2009. Effect of osmotic stress and post-stress recovery on the content of phenolics and properties of antioxidants in germinating seeds of grapevine Vitis californica. COST 858 Viticulture Final Meeting Abstracts „What up in viticulture?” Bordeaux, France. p. 92.
 26. Badowiec A., Świgońska S., Szypulska E., Weidner S. 2009. Influence of exogenous abscisic acid on alternations in protein expression in the proteome of Triticosecale seedlings. COST FA0603 Meeting Abstracts. Technical aspects inherent to Plant Proteomics. Viterbo, Italy. p.44.
 27. Świgońska S., Weidner S. 2009. A proteomic analysis of long-term continuous strees respone in roots of germinating soybean seeds. COST FA0603 Meeting Abstracts. Plant proteomics in Europe. Nitra, Slovakia. p.56.
 28. Weidner S., Karolak M., Karamać M., Kosińska A., Amarowicz R. 2009. Changes in the composition of phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots (Vitis vinifra) under drought stress followed by regeneration. Plant Abiotis Stress Tolerance Conference. Programme and Abstracts. Vienna, Austria. p.66.
 29. Badowiec A., Reisinger W., Weidner S., Eichacker L.A. 2010. Differential analysis of root membrane proteomes from chilling sensitive and tolerant plants; COST FA0603 Meeting Abstracts. Systems Biology and Omic Approaches. Namur. Belgium; p.11.
 30. Świgońska S., Weidner S. 2010. Changes in roots proteome of germinating soybean (Glycine max, L.) seeds induced by short-term and rapid abiotic stresses; COST FA0603 Meeting Abstracts. Systems Biology and Omic Approaches. Namur. Belgium; p.72.
 31. Brosowska-Arendt W., Ciska M., Świgońska S., Weidner S. 2010. The influence of chilling and osmotic stress on polysome formation and changes in proteomes of germinating grape (Vitis californica) seeds; COST FA0603 Meeting Abstracts. Proteomics in Plants, Microorganisms and Environment. Luxemburg; p.55.
 32. Brosowska-Arendt W., Gallardo K., Sommerer N., Weidner S. 2010. Effect of osmotic stress and post-stress recovery on changes in the expression of proteins in germinating pea (Pisum sativum L.) seeds; FA0603 Meeting Abstracts. Proteomics in Plants, Microorganisms and Environment. Luxemburg; p.5.
 33. Mostek A., Lutheje S., Meisrimler C., Borner A., Weidner S. 2011. Proteome differences between salt-sensitive and tolerant barley and alleviating influence of BABA; Final COST FA0603. Meeting Abstracts. Plant Proteomics in Europe.Dijonm- France; p. 49.
 34. Świgońska S., Weidner S. 2011. Abiotic stress followed by recovery stimulate specific proteomic changes in roots of germinating soybean seeds. Final COST FA0603. Meeting Abstracts. Plant Proteomics in Europe.Dijonm- France; p. 63.
 35. Szypulska E., Łatoszyński P., Świgońska S., Jankowski K., Weidner S. 2011. The effect of salinity stress on alterations in embryo proteome of germinating barley caryopses; COST FA0901 WG1 Meeting „Ecology of Halophytes and Saline Habitats”. Conference Guide. Toruń; p. 21.
 36. Mostek A., Luthje S., Borner A., Weidner S. 2011. Comparison of different methods of isolation and solubilization of membrane proteins isolated from roots of a salinity tolerant barley line germinating under salinity stress; COST FA0901 WG1 Meeting „Ecology of Halophytes and Saline Habitats”. Conference Guide. Toruń; p. 29.
 37. Weidner S., Kordala E., Karamać., Kosińska A., Amarowicz R., Król A. 2011. Phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots (Vitis vinifera) under low-temperature stress followed by recovery; „9th International Plant Cold Hardiness Seminar”. Luxembourg; P. 35.
 38. Szypulska E., Łatoszyński P., Świgońska S., Jankowski K., Weidner S. 2011. Changes in the proteome of barley embryos germinating under salinity stress; 2nd International Congress on Analytical Proteomics – ICAP. Abstract Book. Ourense – Spain; p. 157.
 39. Mostek A., Luthje S., Borner A., Weidner S. 2012. The influence of salt stress and BABA-alleviated salt stress on membrane proteome changes in salinity sensitive and tolerant barley lines. COST action FA0901. Meeting Abstracts. Putting Halophytes to Work Genetics, Biochemistry, Physiology. Leibniz Universitat Hannover; p.1
 40. Świgońska S., Weidner S. 2012. A proteomic analysis of long-term continuous stress response in roots of germinating soybean seeds. Abstracts 47th Congress of the Polish Biochemical  Society Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting. Acta Biochimica Polonica. Poznań; 59(3): P2.86.
 41. Badowiec A., Weidner S. 2012. The influence of low temperature on a protein profiles of different ribosomal fractions from pea (Pisum sativum L.). Book of Abstracts 9th International Conference Plant Functionig Under Environmental Stress. Kraków; p. 85.
 42. Król A., Weidner S., Amarowicz R. 2012. Changes in the composition of phenolic compounds and properties of antioxidants in grapevine roots and leaves (Vitis vinifera L.) under drought stress. Book of Abstracts 9th International Conference Plant Functionig Under Environmental Stress. Kraków; p. 96.
 43. Szypulska E., Weidner S. 2014. ABA can alter the salinity stress response of germinating barley embryos. Book of Abstracts. Putting Halophytes to Work From Genes to Ecosystems. Cost action FA0901 – Final Meeting. Coimbra – Portugal; p.28.
 44. Weidner S., Powałka A., Rybarczyk A., Karamać M., Amarowicz R. 2014. Differnces in the phenolic composition and antioxidant properties between seeds of three wild grapevines and between Vitis coignatiea and Vitis vinifera seeds. Book of Abstracts. East – West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding. Progres in Vitis vinifera diversity evolution and use. COST action FA 1003 – Final Meeting. Lisbon – Portugal, p. 44.
 45. Świgońska S., Weidner S. 2015. Proteomic analysis of response to long-term continuous stress in roots of germinating soybean seeds. 1st General Meeting COST FA1306, June 22-24 2015, Gatersleben -Germany, Book of Abstracts, p. 63
 46. Mostek A., Borner A., Weidner S. 2015. Comparative proteomic analysis of β-aminobutyric acid-mediated alleviation of salt stress in barley. 9th European Summer School Advanced Proteomics. August 2-8, 2015. Brixen – Italy, Book of Abstracts, p. 56.
 47. Mostek A., Borner A., Badowiec A., Weidner S. 2016. Alterations in root proteome of salt-sensitive and tolerant barley lines under salt stress conditions. 7th International workshop on desiccation sensitivity and tolerance across life forms. Aquila Private Game Reserve – South Africa 11-15th January, Book of Abstracts, p. 66
 48. Mostek A., Borner A., Weidner S. 2016. Comparative proteomic analysis of beta-aminobutyric acid-mediated alleviation of salt stress in barley. 2nd Work Group 2 meeting COST action FA 1306-The quest for tolerant varieties – Phenotyping and cellular level. Jean-Pierre Bourgin Institute, Versailles, France February 1-2, P-27, Book of Abstracts, p.50.
 49. Weidner S., Brosowska-Arendt W., Gallardo K., Sommerer N. 2016. Changes in the proteome of pea (Pisum sativum L.) seeds germinating under optimal and osmotic stress conditions and subjected to post-stress recovery. BIT’s  7th Annual World DNA and Genome Day, Dalian International Conference Center, Dalian, China, April 25 – 28, Book of Abstracts, p. 133.
 50. Weidner S., Mostek A.., Borner A., Badowiec A. 2016. Alternations in root proteome of salt-sensitive and salt-tolerant barley lines under salt stress conditions. 4th International plant Phenotyping Symposium. El Batan, Texcoco, Mexico, December 13 – 15,  Book of Abstracts, p. 77.
 51. Weidner S., Mostek A., Borner A. 2017. Comparative proteomic analysis of beta-aminobutyric acid-mediated allevation of salt stress in barley. BIT’s 10th Anniversary of Protein and Peptide Conference. Hilton Fukuoka Sea Hawk, Fukuoka, Japan, March 22-24, p. 159.
 52. Weidner S., Mostek A., Borner A., Badowiec A. 2017. Alterations in root proteome of salt-sensitive and tolerant barley lines under salt stress conditions. EU COST Action FA1306 – The quest for tolerant varieties: phenotyping at plant and cellular level.  Abstract book of the 3rd general meeting, Oeiras, Portugal March 27-28, P2 p. 30.
 53. Weidner S., Król A. 2017. Alternations in proteome of leaves of cold-tolerant and cold-sensitive grapevine cultivars during long-term cold stress. 42nd FEBS Congress. Jerusalem, Israel, 10 -14 September, P.1.4-001.
 54. Weidner S. 2017. Alternations in proteome of leaves of cold-tolerant and cold-sensitive grapevine cultivars during long-term cold stress. BIT’s 8th World Gene Convention – 2017. Macau, China, November 13 – 15. Conference Abstract Book, p. 93.
 55. Weidner S., Król A. 2018. Changes in the proteome of grapevine leaves (Vitis vinifera L.) during long-term drought stress. BIT’s 11th Annual World Protein and Peptide Conference. Miami Marriot Dadeland, USA, March 26 – 28.  p. 34.
 56. Król A.,  Weidner S., 2018. Comparitive proteomic analysis in leaves of seedlings of two grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars under prolonged cold stress. COST Action FA1306: The quest for tolerant varieties- Phenotyping at plant and cellular level. Leuven, Belgium, March 20- 21. P – 57.
 57. Weidner S., Król A. 2018. Changes in the proteome of grapevine leaves (Vitis vinifera L.) during long-term drought stress. COST Action FA1306: The quest for tolerant varieties- Phenotyping at plant and cellular level. Leuven, Belgium, March 20- 21. P – 90.