Obszar i zakres badań

Projekt będzie realizowany na obszarze całego kraju z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań:

  • Urzędy Wojewódzkie zlokalizowane są w stolicach województw,
  • Urzędy Marszałkowskie zlokalizowane są w stolicach województw,
  • Urzędy Miast zlokalizowane nie są równomiernie na terenie kraju, jednakże preferowane będą urzędy w pobliżu stolic województw z uwagi na efektywność wydatkowania przyznanych środków.

Opierając się na badaniach własnych oraz kooperujących jednostek naukowych, można stwierdzić, że optymalna próba badawcza do realizacji postawionego celu badawczego i opracowania modeli referencyjnych Administracji Publicznej powinna obejmować podmioty z obszaru odzwierciedlającego zróżnicowanie gospodarcze i terytorialne. Wobec czego obejmować będzie 4 regiony kraju:

  • północno-wschodni – 2 urzędy wojewódzkie, 2 urzędy marszałkowskie, 3 urzędy miast;
  • północno-zachodni – 2 urzędy wojewódzkie, 2 urzędy marszałkowskie, 3 urzędy miast;
  • południowo-wschodni – 2 urzędy wojewódzkie, 2 urzędy marszałkowskie, 4 urzędy miast;
  • południowo-zachodni – 2 urzędy wojewódzkie, 2 urzędy marszałkowskie, 4 urzędy miast.

W ramach projektu w 30 jednostkach Administracji Publicznej zostaną zebrane dane dotyczące realizowanych procesów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka