Źródła danych i opracowań

Treści i materiały informacyjne zamieszczone w niniejszym serwisie podlegają ochronie prawnej w świetle obowiązujących przepisów. Kopiowanie i publikowanie części lub całości materiałów wymaga zgody ze strony biura projektu EAP. Właścicielem publikowanych materiałów, o ile nie wskazują na to inne zapisy, jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zamieszczone w serwisie zdjęcia posiadają status "Royalty-Free", a projekt EAP jest ich użytkownikem. Zdjęcia kampusu i pomieszczeń Uniwerystetu są własnością archwium UWM.

Publikowane raporty, jeśli nie określono inaczej, stanowią własność ich autorów lub instytucji akredytujących.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka