Zespół Projektu

Do realizacji Projektu pod tytułem "E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 powołano zespół Biura Projektu w składzie:

  1. dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM – Koordynator Projektu
  2. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski -Koordynator ds. organizacji badań naukowych
  3. mgr inż. Aneta Płocharczyk – Kierownik Projektu
  4. dr Krzysztof Krukowski - Specjalista ds.badań
  5. dr Wojciech Kozłowski – Specjalista ds. promocji
  6. dr Jacek Michalak – Specjalista ds. komunikacji
  7. mgr inż. Robert Popiołek – Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą informatyczną
  8. mgr Aleksandra Sasin – Specjalista ds. zamówień publicznych
  9. mgr Edyta Fafińska – Specjalista ds. obsługi finansowej
  10. mgr inż. Anna Kawka – Specjalista ds. sprawozdawczości i obsługi

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka