Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

21 IX 2010 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, odbyło się spotkanie inicjujące uruchomienie prac naukowo-badawczych w ramach projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej.” Spotkanie zostało poprzedzone podpisaniem listu intencyjnego o współpracy w zakresie doskonalenie procesów administracji publicznej. Zawarto w nim między innymi podstawowe cele i deklaracje stron w zakresie współpracy w trakcie realizacji prac badawczych oraz budowy modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej.

Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele:

  1. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – instytucji gdzie prowadzące będą prace badawcze dotyczące diagnozy i opisu procesów realizowanych przez Urząd;
  2. konsorcjum złożonego z Akademii Administracji sp. z o.o. i Betacom S.A – realizującego prace badawcze, oraz
  3. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wykonawcy projektu.

Spotkanie rozpoczął Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski. W pierwszej części w formie wideokonferencji, za pośrednictwem łączy multimedialnych, koordynator Projektu, dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM zaprezentował cele i założenia projektu EAP. W drugiej części spotkania, na sali obrad plenarnych specjalista ds. badań w Projekcie EAP, Ireneusz Ignacik przedstawił korzyści wynikające z opisu procesów, a Robert Błaszczyk, Kierownik projektu Wykonawcy Akademii Administracji sp. z o.o Betacom S.A. omówił zakres i przedstawił harmonogram realizacji prac badawczych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

uw_krk_01.jpg uw_krk_02.jpg uw_krk_03.jpg

 

Prace badawcze na terenie Urzędu prowadzone będą przez 2 tygodnie, a ich rezultatem będzie szczegółowy opis zidentyfikowanych procesów niezbędny do stworzenia w kolejnym etapie standardowych modeli referencyjnych dla Urzędów Wojewódzkich.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka