Realizacja projektu

 • Urzędy Wojewódzkie ( 7 artykułów )

  Charakterystyka działań, notatki, prezentacje, opracowania i zdjęcia ze spotkań i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w wytypowanych w ramach Projektu EAP, urzędach wojewódzkich.

 • Konferencje, warsztaty, podsumowania ( 1 Artykuł )

  Informacje z konferencji, warsztatów i spotkań podsumowujących badania przeprowadzone we współpracujących z projektem EAP jednostkach administracji publicznej.

 • Bieżące prace ( 3 artykułów )

  Informacje z bieżących spraw związanych z realizacją projektu EAP.

 • Współpraca ( 4 artykułów )

  Informacje o zawartych porozumieniach, umowach i szeroko pojętej współpracy z osobami, organizacjami, ciałami doradczymi, firmami w ramach projektu EAP.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka