Adres Biura Projektu
Adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
ul. R. Prawocheńskiego 19/101
10-720 Olsztyn
warmińsko-mazurskie

Telefon: +48 89 524 5236
Faks: +48 89 523 4928

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka