Prezentacje

Wybrane prezentacje, przedstawione podczas obrad Konferencji Otwarcia Projektu

Sesja: Nauka – Biznes – Administracja – wzajemne powiązania

Sesja: Cele i metodyka badań w Projekcie EAP

Sesja: Praktyka zarządzania procesowego w administracji publicznej

Sesja: Istota i znaczenie zarządzania procesowego w administracji publicznej

Sesja: Perspektywy zarządzania procesowego w administracji publicznej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka