Prezentacje

Prezentacje przedstawione podczas Konferencji Podsumowującej Projekt

Sesja: Nauka – Biznes – Administracja – kluczowe relacje a konkurencyjność gospodarki

Sesja: Opisy procesów administracji publicznej z wykorzystaniem oprogramowania Oracle BPA

Sesja: Modele referencyjne procesów administracji publicznej i ich potencjalne wykorzystanie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka