Informacje nt. udostępniania wyników Projektu

niedziela, 02 września 2012 14:22

Z dniem 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z założeniami zakończono formalną realizację Projektu EAP. W ramach zapewnienia trwałości efektów uzyskanych w trakcie realizacji projektu przygotowywane są prawne i administracyjne założenia, zmierzające do różnych form udostępniania wyników badań (baz procesów i modeli referencyjnych). Dotychczas opracowano treść umów licencyjnych oraz zakres korzystania z zasobów projektu przez różne grupy instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych. Szczegółowsze informacje znajdują się w załączonym dokumencie, a wkrótce opublikowane zostaną także poszczególne wzory umów licencyjnych.

Zespół Projektu EAP

   

Priorytetowy ePUAP

wtorek, 10 stycznia 2012 09:00

Jak poinformował Minister M. Boni jednym z priorytetów działania nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest ePUAP. "- Przy niektórych usługach, które powinny być dodawane do już funkcjonującego ePUAP-u trzeba dokładnie zdefiniować funkcjonalność i pomyśleć jak te systemy mogłyby w najprostszy z możliwych sposobów działać – mówi Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Dodaje, że intencją resortu jest, żeby ePUAP działał mocniej i więcej."

Minister odniósł się także do projektu EAP stwierdzając, że na etapie końcowym jest raport, który w ramach wykorzystania środków unijnych opracowuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dotyczący różnego rodzaju procesów i procedur w administracji. Jak zadeklarował: "jak będą te opisy funkcjonalności to będziemy się zastanawiać potem, jak te poszczególne dodatkowe segmenty dodawać do usług publicznych, które w skrzynce ePUAP-owej się mieszczą."

Więcej informacji i całość wypowiedzi znajduje się w Serwisie Samorządowym PAP.

   

EAP na Konferencji EUPAN

sobota, 01 października 2011 10:00

W dniach 29-30 września 2011 r. w Warszawie, odbyła się Europejska Konferencja Jakości w ramach cyklu konferencji jakości Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (EUPAN). Celem przewodnim konferencji - poświęconej kwestii zarządzania jakością i efektywnością w sektorze publicznym było "Robienie właściwych rzeczy prawidłowo - w kierunku Europy lepiej zorientowanej na wyniki sektora publicznego".

W konferencji udział wziął Koordynator projektu EAP, prof. Szczepan Figiel, wygłaszając referat w części plenarnej pt."Managing Networks. From micro management to meta management. Increase in the competitiveness of enterprises using innovative reference models of public administration".

Więcej informacji: na stronie konferencji oraz w programie

   

Kontynuacja prac badawczych w urzędach miast

środa, 15 czerwca 2011 12:00

W okresie od stycznia do maja bieżącego roku w ramach realizacji projektu EAP zostały przeprowadzone badania dotyczące mapowania procesów w następujących urzędach miast:

  • Urząd Miasta Elbląg;
  • Urząd Miasta Kraków;
  • Urząd Miasta Kielce;
  • Urząd Miasta Toruń;
  • Urząd Miejski w Kaliszu;
  • Urząd Miasta Zabrze;
  • Urząd Miasta Lublin.

Każdorazowo nawiązanie współpracy z urzędem w zakresie doskonalenia procesów w administracji publicznej było poprzedzane podpisaniem listu intencyjnego oraz spotkaniem inicjującym prace badawcze. W ramach tych spotkań ze strony urzędów uczestniczyli ich reprezentanci, a ze strony wykonawcy badań przedstawiciele konsorcjum złożonego z firm: Akademia Administracji sp. z o.o. oraz Betacom S.A., a także członkowie Zespołu Zarządzającego Projektem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do końca czerwca bieżącego roku zostaną zakończone badania w Urzędzie Miasta Gdynia, Urzędzie Miasta Płock oraz Urzędzie Miasta Rybnik. Natomiast w lipcu i sierpniu prowadzone będą badania w ostatnich trzech urzędach, a mianowicie: Urzędzie Miasta w Gdańsku, we Wrocławiu oraz w Dąbrowie Górniczej.

   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka