Program Innowacyjna Gospodarka

Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki...
źródło: www.poig.gov.pl

Cel, zakres i zarządzanie PO IG

Fundusze w ramach Programu zostały podzielone na tzw. osie priorytetowe, które pozwolą osiągnąć cel główny oraz cele szczegółowe Programu. W ramach Programu określono dziewięć priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz priorytet Pomocy Technicznej.
źródło: www.poig.gov.pl

Informacje nt. udostępniania wyników Projektu

niedziela, 02 września 2012 14:22

Z dniem 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z założeniami zakończono formalną realizację Projektu EAP. W ramach zapewnienia trwałości efektów uzyskanych w trakcie realizacji projektu przygotowywane są prawne i administracyjne założenia, zmierzające do różnych form udostępniania wyników badań (baz procesów i modeli referencyjnych). Dotychczas opracowano treść umów licencyjnych oraz zakres korzystania z zasobów projektu przez różne grupy instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych. Szczegółowsze informacje znajdują się w załączonym dokumencie, a wkrótce opublikowane zostaną także poszczególne wzory umów licencyjnych.

Zespół Projektu EAP

 

Podsumowanie konferencji

Konferencja podsumowująca Projekt EAP, która odbyła się 24 maja br. w warszawskim hotelu Mariott zgromadziła przedstawicieli ministerstw, instytucji wspierających realizację projektu i jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli.

Organizatorzy przedstawili wyniki prac projektowych wraz z sugestiami ich wykorzystania w konkretnych rozwiązaniach. Zaproszeni goście w osobach m.in. wiceminister MRR Iwony Wendel, wicedyrektora Departamentu Służby Cywilnej Wojciecha Michoty, wicedyrektora Departamentu współpracy z JST w MAiC Andrzeja Trzęsiary oraz Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Informatyzacji Mariusz Madejczyk zapewniali o przydatności efektów projektu w działalności instytucji administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i wspierających je firm informatycznych.

W trakcie obrad zwracano uwagę na możliwości zastosowania modeli referencyjnych, opracowanych przez Panel Ekspertów. Mogłyby one stanowić standard usprawniający pracę urzędów, poprawę obsługi obywateli i firm korzystających z usług administracji, jak również być wykorzystane w programach studiów i szkoleń prowadzonych przez instytucje, w tym wyższe uczelnie kształcące kadry urzędnicze. Wskazano także na komplementarność wyników Projektu EAP z dużymi przedsięwzięciami informatycznymi nadzorowanymi przez Ministerstwa: Administracji i Cyfryzacji, Rozwoju Regionalnego, czy Kancelarię Premiera Rady Ministrów, a których celem jest budowanie elektronicznych usług publicznych w ramach szeroko rozumianej e-Administracji.

Korzystając z obecności znakomitych gości wręczono certyfikaty uczestnictwa w Projekcie EAP przedstawicielom urzędów marszałkowskich, wojewódzkich i miejskich, które współpracowały w Projekcie, udzielając wszechstronnego wsparcia osobom realizującym projekt.

W dziale konferencji podsumowującej zamieszczono odnośniki do materiałów konferencyjnych (prezentacje) oraz stworzono galerię zdjęć z konferencji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji podsumowującej Projekt EAP i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Organizatorzy

 

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), w ramach projektu badawczo-rozwojowego "E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej" finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2012 r. w Warszawie. Jej uczestnikami będą przedstawiciele urzędów administracji publicznej oraz pracownicy naukowi zajmujący się problematyką zarządzania w sektorze publicznym. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną założenia, cele i rezultaty projektu, omówione wyniki przeprowadzonych badań w zakresie opisu procesów administracji publicznej oraz przedstawione modele referencyjne procesów administracji publicznej. Spotkanie będzie również okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących kluczowych relacji pomiędzy nauką, biznesem i administracją, a konkurencyjnością gospodarki.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz Projekcie zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 22 maja 2012 r. należy również dokonać rejestracji uczestnictwa. W sytuacji kiedy nie będą Państwo mogli osobiście wziąć udziału w konferencji, będziemy wdzięczni za wyznaczenie osoby, która mogłaby reprezentować Państwa urząd na konferencji.

Z wyrazami szacunku

Koordynator Projektu
dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

 

Priorytetowy ePUAP

wtorek, 10 stycznia 2012 09:00

Jak poinformował Minister M. Boni jednym z priorytetów działania nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest ePUAP. "- Przy niektórych usługach, które powinny być dodawane do już funkcjonującego ePUAP-u trzeba dokładnie zdefiniować funkcjonalność i pomyśleć jak te systemy mogłyby w najprostszy z możliwych sposobów działać – mówi Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Dodaje, że intencją resortu jest, żeby ePUAP działał mocniej i więcej."

Minister odniósł się także do projektu EAP stwierdzając, że na etapie końcowym jest raport, który w ramach wykorzystania środków unijnych opracowuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dotyczący różnego rodzaju procesów i procedur w administracji. Jak zadeklarował: "jak będą te opisy funkcjonalności to będziemy się zastanawiać potem, jak te poszczególne dodatkowe segmenty dodawać do usług publicznych, które w skrzynce ePUAP-owej się mieszczą."

Więcej informacji i całość wypowiedzi znajduje się w Serwisie Samorządowym PAP.

 

Zaproszenie do Rady Informatyzacji

środa, 28 grudnia 2011 08:00

W skład Rady Informatyzacji, powołanej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji na lata 2012-2014 przez Ministra Michała Boniego wszedł prof. Szczepan Figiel, koordynator projektu.

Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektu Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów rozporządzeń i przygotowywanie, z własnej inicjatywy, na wniosek lub we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, propozycji lub rekomendacji w sprawach istotnych dla rozwoju standardów i technologii informatycznych oraz możliwości lub potrzeby ich stosowania w administracji publicznej lub gospodarce.

Jedną z możliwości, pojawiających się wraz z udziałem prof. Figiela w Radzie będzie wykorzystanie wyników projektu badawczego "E-administracja warunkiem rozwoju Polski" w celu wprowadzenia standardów, które usprawnią funkcjonowanie administracji publicznej.

Więcej informacji: na stronie UWM

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka