Dział Zamówień Publicznych

 

 • 24/06/2015
  1. Usługa rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Okres obowiązywania umowy od 23/06/2015 do 22/06/2016.
  3. Podmiot realizujący umowę: FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul.
 • 22/06/2015
  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych przez firmę VWR z siedzibą w Gdańsku, ustala się w sposób następujący:

  1.1.sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 8 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

 • 22/06/2015
  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych przez firmę MERANCO ustala się w sposób następujący:

  1.1.sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

  1.2.poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer 61 849 99 55 lub e-mail na adres: info@meranco.com.pl;

 • 22/06/2015
  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  a)    dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin  (w dni robocze) od momentu zgłoszenia zamówienia wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel. 89 538 71 26.

  b)    do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

 • 19/06/2015

  Dostawy chemii gospodarczej do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie reali­zowane będą przez firmę FARMPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowatorów 8, 80-298 Gdańsk, 3 razy w tygodniu, tj.: poniedziałek, środa, piątek wg zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającą jednostkę oprganizacyjną:

  1. telefonicznie na numer: 58 660 45 46;

 • 01/06/2015
  1. Umowa obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.  do dnia 01.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.
  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

         2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

         2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

 • 31/03/2015

  Szanowni Państwo,

       Niniejszym informuję, iż w dniu 30 marca br. otrzymałem zawiadomienie o fakcie zakończenia z dniem 31 marca br. współpracy pomiędzy firmą FITFLEX, która dostarcza karty wstępu do obiektów rekreacyjnych, sportowych lub rehabilitacyjnych  a firmą KINETIC Galiński Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie.

 • 27/02/2015

  Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  1. Umowa obowiązuje od dnia 26.02.2015 r.  do dnia 26.02.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

 • 16/02/2015

  Kierownicy, Pracownicy

  Jednostek Organizacyjnych

  UWM w Olsztynie

   

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że zostało wydane Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 5/2015 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, które zmienia Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 07 lipca 2010 roku.

 • 13/01/2015

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie" została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Handlowego PAXER Sp. j. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski z siedzibą przy ul. Towarowej 11, 10-416 Olsztyn

  Z w/w firmą została zawarta umowa od 12.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Strony