Dział Zamówień Publicznych

 

 • 19/06/2015

  Dostawy chemii gospodarczej do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie reali­zowane będą przez firmę FARMPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowatorów 8, 80-298 Gdańsk, 3 razy w tygodniu, tj.: poniedziałek, środa, piątek wg zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającą jednostkę oprganizacyjną:

  1. telefonicznie na numer: 58 660 45 46;

 • 01/06/2015
  1. Umowa obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.  do dnia 01.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.
  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

         2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

         2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

 • 31/03/2015

  Szanowni Państwo,

       Niniejszym informuję, iż w dniu 30 marca br. otrzymałem zawiadomienie o fakcie zakończenia z dniem 31 marca br. współpracy pomiędzy firmą FITFLEX, która dostarcza karty wstępu do obiektów rekreacyjnych, sportowych lub rehabilitacyjnych  a firmą KINETIC Galiński Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie.

 • 27/02/2015

  Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  1. Umowa obowiązuje od dnia 26.02.2015 r.  do dnia 26.02.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

 • 16/02/2015

  Kierownicy, Pracownicy

  Jednostek Organizacyjnych

  UWM w Olsztynie

   

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że zostało wydane Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 5/2015 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, które zmienia Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 07 lipca 2010 roku.

 • 13/01/2015

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie" została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Handlowego PAXER Sp. j. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski z siedzibą przy ul. Towarowej 11, 10-416 Olsztyn

  Z w/w firmą została zawarta umowa od 12.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

 • 12/01/2015

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informuję, iż w roku 2015 wyznaczone zostały terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych, po upływie których będą niezwłocznie wszczynane procedury przetargowe:

 • 30/12/2014
  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż została podpisana umowa na kompleksową obsługę tłumaczeniową
 • 30/12/2014
  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż została podpisana umowa na dostawy sukcesywne artykułów biurowych -
 • 28/11/2014

  Szanowni Państwo,

              Uprzejmie proszę aby od stycznia 2015 r., opis przedmiotu zamówienia dotyczący odczynników chemicznych był sporządzony według poniższej instrukcji:

  np. Tabela nr 1:

  Lp.

  Nazwa odczynnika (1)

  Nazwa producenta (2)

  Numer katalogowy

Strony