Dział Zamówień Publicznych

 

 • 01/06/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa z nowym Wykonawcą na sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą w okresie od dnia 
  1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r. będzie realizowała firma: 

 • 17/05/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa z nowym Wykonawcą na sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą w okresie od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 25 maja 2017 r. będzie realizowała firma: PUH Tłoczkowski Arkadiusz z siedzibą przy ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn.

 • 05/05/2016

  Umowa na na usługę tłumaczeniową z zakresu:

  a)      obszaru nauk humanistycznych i społecznych

  b)      dokumentów z zakresu administracji publicznej (m.in. dokumenty administracyjne, prawne, dokumentacja przetargowa, kontrakty, dokumentacja ustawodawcza, pisma urzędowe, wszelkiego rodzaju umowy, dokumenty finansowe, dokumenty księgowe).

  c)      obszaru nauk medycznych

  d)     nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

 • 22/04/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną szkła laboratoryjnego oraz  plastykowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Umowę w okresie 12 miesięcy będzie realizowała firma:

 • 04/04/2016

  W związku z zaplanowanym szkoleniem pracowników Działu Zamówień Publicznych w dniach 5-6 września 2016 r., uprzejmie informuję, iż obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w godzinach 7:00-9:00.

  Za wszelkie niedogodności, serdecznie przepraszamy.

 • 25/03/2016

  Umowa będzie realizowana przez firmę LINGUA LAB S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska z siedzibą przy ul. Piastowskiej 8A, lok. 33, 30-211 Kraków.

  1. Umowa obowiązuje od dnia 21.03.2016r. do dnia 11.03.2017r. 

  Zapytanie o tłumaczenie proszę przesyłać równocześnie na dwa adresy mailowe:

  b.zyla@lingualab.pl

  sales@lingualab.pl

 • 29/02/2016

  1. Umowa obowiązuje od dnia 29.02.2016 r.  do dnia 28.02.2017 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 10 DNI ROBOCZYCH od momentu złożenia zamówienia;

 • 11/01/2016

  W związku z zaplanowanym szkoleniem pracowników Działu Zamówień Publicznych w dniach 14-15 stycznia 2016 r.,

  uprzejmie informuję, iż obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie w godzinach 7:00-10:00.

   

  Za wszelkie niedogodności i utrudnienia, serdecznie przepraszamy.

 • 07/01/2016

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

 • 31/12/2015

  W dniu 15.12.2015 r. została zawarta umowa z firmą KOLPORTER Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą przy ul. Zagańskiej 61, 25-528 Kielce na sukcesywną dostawę czasopism w prenumeracie na 2016 r., do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  W sprawach związanych z prenumeratą czasopism na rok 2016 r. należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy:

  Pani Marzena Gajowiak

  Specjalista Działu Obsługi Prenumeraty

  Centralny Dział Prenumeraty / Departament Prasy

Strony