Dział Zamówień Publicznych

 

 • 03/10/2017

  Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2018.

   Pismo powinno zawierać:

  - nazwę jednostki organizacyjnej;

  - nazwę czasopisma;

  - miejsce dostawy

   Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

 • 03/10/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 28.09.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 • 26/09/2017

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że 10 października upływa termin składania wniosków, po którym odbędzie się ostatni przetarg z możliwością wydatkowania środków, z tematów kończących się w 2017 roku.  Wnioski, które wpłyną do Działu Zamówień Publicznych po 10 października 2017 roku, będą realizowane w następnym wyznaczonym terminie bez zapewnienia zakończenia realizacji zamówienia w roku 2017.

 • 06/09/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 01.09.2017 r. zawarta została umowa na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizwać firma:

  Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

 • 30/08/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 25.08.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 • 30/08/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 28.08.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  A&A Biotechnology S.C. ul. al. Zwycięstwa 96/98, 81-415 Gdynia

 • 27/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 26.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski , Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo

   

 • 19/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 10.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-HACH LANGE, którą będzie realizowała firma: 
  HACH LANGE Sp. z o.o.., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

 • 19/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 12.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami   do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-EPPENDORF, którą będzie realizowała firma: 
  MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

 • 05/07/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 05.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów)  do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
  KOMAX 9 Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
  UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA TUSZY I TONERÓW

   

Strony