Dział Zamówień Publicznych

 

 • 18/05/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na usługę rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentówdo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI REZERWACJI I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH

 • 10/05/2017

  Uprzejmie informujemy, iż z dn. 10.05.2017 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy nr 603/2017/PN/DZP z firmą AGAPIT Sp. z o.o.

  Do czasu podpisania nowej umowy zamawiając artykuły chemii gospodarczej, należy złożyć wniosek o wszczęcie procedury przetargowej,

  zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 • 08/05/2017

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż z dn. 08.05.2017 r. wygasła umowa nr 380/2016/PN/DZP z firmą WhyNotTravel Sp. z o.o. i Sp. K., z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

   

 • 10/04/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: ABO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. J.Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk.

 • 13/02/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: MERCK Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

  Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

 • 18/01/2017

  W dniu 29.12.2016 r. została zawarta umowa z firmą RUCH S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa na sukcesywną dostawę czasopism w prenumeracie na 2017 r., do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  W sprawach związanych z prenumeratą czasopism na rok 2017 r. należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy:

  Pani Edyta Maciejewska

  tel. 22 693 77 26

   

 • 17/01/2017

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowało :

  Konsorcjum  “Kortowski Zespół Tłumaczy Naukowo – Technicznych” w składzie:

 • 05/01/2017

  Kierownicy

   Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

   INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informuję, iż w roku 2017 zostały wyznaczone terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych:

 • 19/12/2016

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa.

 • 21/10/2016

  Niniejszym informujemy, iż z dniem 20.10.2016 r. została rozwiązana umowa za porozumieniem stron w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą ARMATURA-DOBROWOLSKI z siedzibą przy ul. Towarowej 5, 10-416 Olsztyn.

   

Strony