Umowy sukcesywne - Usługi

Usługi pocztowe i kurierskie

 • ZAKOŃCZONA Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym - Poczta Polska S.A.

  Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Postępowanie przetargowe w toku.

Usługi rezerwacji i dostawy biletów lotniczych

 • Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych - WhyNotTravel Sp. z o.o., Sp. K.

  Usługa rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 14/03/2019 do 13/03/2020
  Podmiot realizujący umowę
  WhyNotTravel Sp. z o.o., Sp. K.
  Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn
  Dane kontaktowe

   

  Dodatkowe informacje

   

  W celu dokonania rezerwacji biletu należy kontaktować się z wymienionymi przedstawicielami WhyNotTravel:

   Regularne linie lotnicze:

  Ewelina Madejczyk, tel. 13 444 01 95, e-mail: rzeszow@whynottravel.pl

   

  Katarzyna Lutomska, tel. 81 451 12 76, e-mail: rzeszow@whynottravel.pl

   Tanie linie lotnicze:

  Gabriela Dydek, tel. 17 230 68 08, e-mail: logistyka@whynottravel.pl

  Sylwia Rokita, tel. 17 230 68 59, e-mail: logistyka@whynottravel.pl

   

  Wystawienie/wykupienie biletu następuje po uzyskaniu przez pracownika WhyNotTravel akceptacji pracownika BWM.

   

  Więcej szczegółów dotyczących wyjazdów zagranicznych pracowników UWM znajduje się na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Usługi hotelowe i restauracyjne (catering)

 • Świdczenie usług hotelarskich i restauracyjnych - Hotel HP Park

  Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 17/06/2018 do 16/06/2019
  Podmiot realizujący umowę
  B&D HOTELS S.A. Hotel HP Park
  ul. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  W zakresie rezerwacji noclegów:

  Marzena Statkiewicz

  tel. 89 524 06 04 wewn. 307

  fax 89 524 00 77

  e-mail: hpolsztyn@hotelepark.pl

   

  W zakresie rezerwacji usług konferencyjnych, gastronomicznych:

  Adriana Rogalska

  tel. 89 524 06 04 wewn. 303

  tel. kom. 509-057-002

  e-mail: arogalska@hotelepark.pl

  Dodatkowe informacje

  Okres obowiązywania umowy:

  Od 17.06.2018 r. do 16.06.2019 r.

  Załączniki
 • Świdczenie usług noclegowych, restauracyjnych i cateringowych - Fundacja "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Sukcesywne świadczenie usług noclegowych, restauracyjnych i cateringowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 11/04/2018 do 10/04/2020
  Podmiot realizujący umowę
  Fundacja "Żak" Uniwerytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  ul. Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  Mariusz Władysław Koszczuk

  tel. 89 523 33 21 wewn. 31

  tel. kom. 662 121 042

  fax 89 523 48 58 wewn. 28

  e-mail: mariusz.koszczuk@zak.olsztyn.pl

Usługi transportowe

 • ZAKOŃCZONA Przewozy Autokarowe "LIPNICKI" Edward Lipnicki, Marcin Lipniocki Sp. J.

  Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Dodatkowe informacje

  UWAGA:

   

Usługi publikacji ogłoszeń prasowych

 • Świdczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnokrajowym

  Usługa publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnokrajowym na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 26/08/2018 do 25/08/2019
  Podmiot realizujący umowę
  AGORA S. A. w Warszawie, Oddział w Olsztynie
  ul.Nowowiejskiego 9, 10-162 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  Barbara Harbaczonek
  Konsultant ds. reklamy
  Gazeta Wyborcza Olsztyn
  tel. 89 678 62 30
  kom. 507 093 829
  fax 678 63 17
  barbara.harbaczonek@olsztyn.agora.pl

   

  Dodatkowe informacje

  Treść ogłoszeń Zamawiający przekazuje Wykonawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej nie później niż 2 dni robocze do godziny 15:00 przed datą publikacj.

  Załączniki
 • Świdczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym

  Usługa publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Grupa WM Sp. z o.o. 

  Okres obowiązywania umowy
  od 26/08/2018 do 25/08/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Grupa WM Sp. z o.o.
  ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  Przedstawiciel Wykonawcy: Urszula Pośniak, tel. 89 539 74 58

  Dodatkowe informacje
  1. Treść ogłoszeń przekazuje się wraz ze zleceniem publikacji w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany numer faksu lub adres poczty elektronicznej tj.  email: b.reklamy@gazetaolsztynska.pl  numer fax 89 539 74 63 nie później niż 2 dni robocze do godz. 15.00 przed datą publikacji.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do publikacji ogłoszeń w terminie do 2 dni kalendarzowych od zlecenia publikacji. Wyjątek stanowić będą jedynie nekrologi i oferty pracy, dla których termin publikacji może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe od zlecenia publikacji.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia w formie elektronicznej otrzymania i przyjęcia od Zamawiającego zlecenia publikacji w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 12 godzin, licząc od momentu złożenia zlecenia przez Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zlecenia po godzinie 15:00 w trakcie dnia roboczego lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia do godziny 10:00 najbliższego dnia roboczego.
  Załączniki

Usługi tłumaczeń tekstu

 • Kompleksowa usługa tłumaczeniowa

  Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 17/12/2018 do 16/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Lider Konsorcjum - Firma OSCAR - Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen
  ul. Reja 2/4, lok. 1, 10-565 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  Konsorcjum firm:

  OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą w: ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn, tel. 501 491 608, tel. (89) 533 88 35, e-mail: info@oscartrans.com.pl

  Biuro Tłumaczeń – Aleksandra Poprawska z siedzibą w: ul. Polna 5/9, 10-059 Olsztyn, tel. 501 667 112, tel. (89) 543 61 01, e-mail: aleksandra@supermedia.pl

  Firma Usługowa „MOLGA” Joanna Molga z siedzibą w: ul. Sielska 33, 10-801 Olsztyn, tel. 694 535 065, tel. 523 4670; e-mail: biuro@molga.olsztyn.pl

  Jolanta Idźkowska – Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego

  z siedzibą w: ul. Iwaszkiewicza 40 m 15, 10-089 Olsztyn, tel. 606 410 658, e-mail: jolanta.idzkowska@poczta.onet.pl

  LAURA Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Mark Jensen z siedzibą w: ul. Dobra 6, 11-034 Stawiguda, tel. 501 491 608, tel. (89) 533 88 35, e-mail: info@oscartrans.com.pl

  Dodatkowe informacje

  Konsorcjum firm w składzie:

  1. OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą przy
   ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn
  2. Biuro Tłumaczeń Aleksandra Poprawska z siedzibą przy ul. Polnej 5/9, 10-059 Olsztyn
  3. Firma Usługowa „MOLGA” Joanna Molga z siedzibą przy ul. Sielskiej 33,
   10-801 Olsztyn
  4. Jolanta Idźkowska – Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego z siedzibą przy
   ul. Iwaszkiewicza 40/15, 10-089 Olsztyn
  5. LAURA Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Marek Jensen z siedzibą przy ul. Dobrej 6, 11-034 Stawiguda

  ,którego  reprezentuje:

  Lider Konsorcjum – Firma OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą przy ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn, NIP: 739 117 77 51, REGON: 510295650

   

  Umowa obowiązuje od dnia 17.12.2018 r.  do dnia 16.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniona jest: Pani Joanna Jensen, tel. 89 533 88 35, 501 491 608   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane w formie elektronicznej lub papierowej.

            2. Przy składaniu zlecenia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 783/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za realizację usługi.

  Załączniki