Umowy sukcesywne - Dostawy

Dostawa odczynników chemicznych

 • Dostawa odczynników chemicznych - A&A Biotechnology

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 10/08/2018 do 09/08/2019
  Podmiot realizujący umowę
  A&A Biotechnology S.C.
  ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  Dane kontaktowe

  tel: +48 58 698 21 94

  fax: +48 58 622 85 78

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 10.08.2018 r.  do dnia 09.08.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 21 dni od momentu złożenia zamówienia;

  2.2.zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer: 58 622 85 78 lub;

         2.2.2. e-mail na adres: justyna.ostrowska@aabiot.com lub;

         2.2.3. zakładając konto na stronie: www.aabiot.com

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub poprzez stronę internetową Wykonawcy.

  2. Jeśli w chwili złożenia zamówienia sprzedaż przedmiotu umowy objęta jest promocją, ofertą specjalną lub rabatem, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży zamawianego przedmiotu umowy zgodnie z ceną obowiązująca w chwili złożenia zamówienia bez doliczania dodatkowych kosztów za transport do miejsca wskazanego przez jednostkę zamawiającą o ile zamawiająca jednostka organizacyjna powoła się na daną promocję w swoim zamówieniu.

  3.Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 445/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

   

   

  Załączniki
 • Dostawa odczynników chemicznych - ABO Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 04/06/2018 do 03/06/2019
  Podmiot realizujący umowę
  ABO Sp. z o.o.
  ul. J. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk
  Dane kontaktowe

   fax: +48 58 520 33 80

  e-mail: abo@abo.com.pl

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 04.06.2018 r.  do dnia 03.06.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 20 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

  2.2.zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer: 58 520 33 80 lub;

         2.2.2. e-mail na adres: abo@abo.com.pl lub;

         2.2.3. zakładając konto na stronie: www.abo.com.pl

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub poprzez stronę internetową Wykonawcy.

  2. Jeśli w chwili złożenia zamówienia sprzedaż przedmiotu umowy objęta jest promocją, ofertą specjalną lub rabatem, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży zamawianego przedmiotu umowy zgodnie z ceną obowiązująca w chwili złożenia zamówienia bez doliczania dodatkowych kosztów za transport do miejsca wskazanego przez jednostkę zamawiającą o ile zamawiająca jednostka organizacyjna powoła się na daną promocję w swoim zamówieniu.

  3.Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 298/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

   

   

   
  Załączniki
 • Dostawa odczynników chemicznych - Q4Lab Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 29/03/2019 do 28/03/2020
  Podmiot realizujący umowę
  Q4Lab Sp. z o.o.
  ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
  Dane kontaktowe

  tel. 22 349 60 33

  adres e-mail: q4lab@q4lab.com.pl

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 29.03.2019 r.  do dnia 28.03.2020 r. lub do wyczerpania  kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 15 dni od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1.  strony www: www.q4lab.com.pl ;

         2.2.2.   faxu na  numer: 22 349 60 33 lub

         2.2.3.   e-mail na adres: q4lab@q4lab.com.pl

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 159/2019/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki
 • Dostawa odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych - BLIRT S.A.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 20/06/2018 do 19/06/2019
  Podmiot realizujący umowę
  BLIRT SA
  ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
  Dane kontaktowe

  tel: +48 58 739 61 50

  fax: +48 58 739 61 51

  adres strony internetowej: www.dnagdansk.com

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 20.06.2018 r.  do dnia 19.06.2019 r. lub do wyczerpania  kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer: 58 322 07 49 lub;

         2.2.2. e-mail na adres: info@dnagdansk.com

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem lub elektronicznie za pośrednictwem e-mail.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 328/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

   

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna odczynników - LIFE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych producenta Thermo Fisher Scientific do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 01/10/2018 do 30/09/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Life Technologies Polska Sp. z o.o.
  ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.  do dnia 30.09.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 25 dni od momentu złożenia zamówienia;

  2.2.zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer: 22 485 39 83 lub;

         2.2.2. e-mail na adres: plorders@thermofisher.com lub;

         2.2.3. zakładając konto na stronie: www.thermofisher.com

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub poprzez stronę internetową Wykonawcy.

  2. Jeśli w chwili złożenia zamówienia sprzedaż przedmiotu umowy objęta jest promocją, ofertą specjalną lub rabatem, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży zamawianego przedmiotu umowy zgodnie z ceną obowiązująca w chwili złożenia zamówienia bez doliczania dodatkowych kosztów za transport do miejsca wskazanego przez jednostkę zamawiającą o ile zamawiająca jednostka organizacyjna powoła się na daną promocję w swoim zamówieniu.

  3.Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 356/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

   

   

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna odczynników od firmy MERCK Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 22/03/2019 do 21/03/2020
  Podmiot realizujący umowę
  MERCK sp.zo.o.
  ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
  Dane kontaktowe

  Realizacja zamówień:

  e-mail: monika.rogala@merckgroup.com

  tel. 22 53 59 775

  Doradztwo merytoryczne:
  e-mail: barbara.piotrowska@merckgroup.com

  tel. +482 53 59 721  668 42 08 59

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 22.03.2019 r.  do dnia 21.03.2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem: e-mail na adres: monika.rogala@merckgroup.com 

  lub zakładając konto na stronie: www.merck.pl

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów na wskazane powyżej odczynniki nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane poprzez wysłanie e-mail na adres podany powyżej.

    2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 146/2019/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna odczynników od firmy SIGMA ALDRICH Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  Okres obowiązywania umowy
  od 30/11/2018 do 29/11/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
  ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
  Dane kontaktowe


  Fax:61 639 38 37

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 30.11.2018 r.  do dnia 29.11.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

      2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu złożenia zamówienia;

      2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

             2.2.1  faxu na  numer: 61 639 38 37 lub;

             2.2.2. e-mail na adres:  zamowienia@merckgroup.com

             2.2.3. zakładając konto na stronie: www.sigma-aldrich.com (aby założyć/ aktywować konto prosimy kontaktować się z Przedstawicielem Wykonawcy).

   

          

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 704/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

            3.  Przedstawiciel Wykonawcy: dr inż. Barbara Piotrowska-Account Manager (barbara.piotrowska@merckgroup.com) - Merck Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, telefon komórkowy: +48  668 420 859,  www www.sigmaaldrich.com/poland/promo/promocje.html

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych - BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 21/12/2018 do 20/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  BIOKOM Baka Olszewski Spółka Jawna
  ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
  Dane kontaktowe

  tel. 22 720 71 40, adres e-mail: info@biokom.com.pl

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 21.12.2018 r.  do dnia 20.12.2019 r. lub do wyczerpania  kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 25 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1.   faxu na  numer: 22 720 54 43 lub

         2.2.3.   e-mail na adres: info@biokom.com.pl

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 761/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych - EURx Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 22/03/2019 do 21/03/2020
  Podmiot realizujący umowę
  EURx Sp. z o.o.
  ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
  Dane kontaktowe

   tel. kontaktowy 58 524-06-97, faks: 58 341-74-23

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 22.03.2019 r.  do dnia 21.03.2020 r. lub do wyczerpania  kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1.   faxu na  numer: 58 341-74-23 lub

         2.2.2.   e-mail na adres: sales@eurx.com.pl lub

         2.2.3.   zakładając konto na stronie: www.eurx.com.pl

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 145/2019/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych - HACH LANGE Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 12/07/2018 do 11/07/2019
  Podmiot realizujący umowę
  HACH LANGE Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
  Dane kontaktowe

  HACH LANGE Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 119

  50-428 Wrocław

      

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 12/07/2018 r.  do dnia 11/07/2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 10 DNI ROBOCZYCH od momentu złożenia zamówienia;

  2.2. poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer:71/717 77 78 lub;

         2.2.2. e-mail na adres:orders-pl@hach.com lub;

         2.2.3. zakładając konto na stronie:pl.hach.com

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów na wskazane powyżej odczynniki nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub zakładajac konto na stronie.

    2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 378/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki
 • Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do dydaktyki lub badań naukowych - ABChem Agnieszka Busler, Olsztyn.

  Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 19/01/2019 do 18/01/2020
  Podmiot realizujący umowę
  "ABChem" Agnieszka Busler
  ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  fax. (089) 533 44 26
  e-mail: abchem@abchem.com.pl

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 19.01.2019 r.  do dnia 18.01.2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

      2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

      2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

             2.2.1  faxu na  numer: 89 533 44 26;

             2.2.2. e-mail na adres: abchem@abchem.com.pl

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem .

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 794/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki

Dostawa (drobnego) asortymentu laboratoryjnego

 • Dostawa sukcesywna probówek reakcyjnych - BIONOVO

  Dostawa sukcesywna probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie.
  Okres obowiązywania umowy
  od 01/10/2018 do 30/09/2019
  Podmiot realizujący umowę
  BIONOVO Aneta Ludwig
  ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
  Dane kontaktowe

  fax: +76 850 57 79

  e-mail: biuro@bionovo.pl

  Dodatkowe informacje
  Dodatkowe informacje
  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  1.1.sukcesywne dostawy probówek reakcyjnych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 8 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

  1.2.poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer 76 850 57 79 lub e-mail na adres biuro@bionovo.pl

  1.3. wykonanie każdej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony,

  1.4.do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę,

  1.5.każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko,

  1.6.stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy.


   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego.

  2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 417/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna sączków jakościowych i ilościowych

  Dostawa sukcesywna sączków jakościowych i ilościowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 01/04/2019 do 31/03/2020
  Podmiot realizujący umowę
  ABChem Agnieszka Busler
  ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  nr faksu: 89 533 44 26, lub e-mail: abchem@abchem.com.pl

   

  Dodatkowe informacje

  Umowa obowiązuje od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
  Dostawy realizowane będą maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

   

   

  UWAGA:

   

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

   

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 43/2019/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

   

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna szkiełek podstawowych i nakrywkowych

  Dostawa sukcesywna szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 27/12/2018 do 26/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  "ELEKTRO MED" Grzegorz Pałkowski
  ul. Zabierzowska 11, 32-058 Niepołomice
  Dane kontaktowe

  Faks: 012/ 288 91 42

  bok1@elektromed.com.pl

  Dodatkowe informacje

  Sukcesywne dostawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 36 godzin od momentu złożenia zamówienia

  Poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu: 012/ 288 91 42

  lub e-mail na adres: przetargi@elektromed.com.pl

   

  Każda faktura wystawiona przez Sprzedawcę musi zawierać numer umowy: 786/2018/PN/DZP, z której wynika płatność oraz ceny jednostkowe brutto

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna szkła laboratoryjnego oraz plastikowych materiałów laboratoryjnych - EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki sp. j.

  Dostawa sukcesywna szkła laboratoryjnego oraz  plastykowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 30/01/2019 do 29/01/2020
  Podmiot realizujący umowę
  EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j.
  ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
  Dane kontaktowe

  nr tel. 694 486 373,  nr faksu: 089 5195795, lub 012 4234943

  e-mail: olsztyn@equimed.com.pl, lub renata.janowska@equimed.com.pl

   

  Dodatkowe informacje

  1. Umowa obowiązuje od dnia 30.01.2019 r. do dnia 29.01.2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

  2.1. Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy na miejsce wskazane przez zamawiającą jednostkę organizacyjną w dni robocze i w godzinach ustalonych przy składaniu zamówienia;

  2.2. poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem:

         2.2.1  faxu na  numer:  89 519 57 95 lub; 012 4234743

         2.2.2. e-mail na adres: olsztyn@equimed.com.pl

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane po złożenia zamówienia przez jednostkę ogranizacyjną.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 27/2019/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki

Dostawa aparatury laboratoryjnej, badawczej i medycznej

 • Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami - BRAND

  Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie - Brand.
  Okres obowiązywania umowy
  od 03/08/2018 do 02/08/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Merck Sp. z o.o.,
  ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
  Dane kontaktowe

  fax: 22 53 59 703
  e-mail: biuro@merckgroup.com
  Dodatkowe informacje
  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych przez firmę Merck Sp. z o.o. ustala się w sposób następujący:

  1.1.sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

  1.2.poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer 22 53 59 703  lub e-mail na adres biuro@merckgroup.com;

  1.3. wykonanie każdej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony,

  1.4.do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę,

  1.5.każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko,

  1.6.stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy.

    2. Dostarczone pipety i końcówki będą:

  2.1.fabrycznie nowe,

  2.2.zapakowane w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta.

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane po złożeniu zamówienia.

  2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 359/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  3. Umowa ważna od dnia 03.08.2018 do dnia 02.08.2019

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami - Eppendorf

  Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie - Eppendorf.
  Okres obowiązywania umowy
  od 19/12/2018 do 18/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j.
  ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
  Dane kontaktowe

  fax:    +48 89 51 95 795

  e-mail: olsztyn@equimed.com.pl

  Dodatkowe informacje
  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  1.1.sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia;

  1.2.poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer 89 519 57 95, lub e-mail na adres: olsztyn@equimed.com.pl

  1.3.do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę,

  1.4.każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko,

  1.5.stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy.

    2. Dostarczone pipety i końcówki będą:

  2.1.fabrycznie nowe,

  2.2.zapakowane w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta.

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane po złożeniu zamówienia.

  2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. 686/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  3. Umowa ważna od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.12.2019 r.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami - Gilson

   Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie - Gilson.
  Okres obowiązywania umowy
  od 09/06/2018 do 08/06/2019
  Podmiot realizujący umowę
  EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j.
  ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków
  Dane kontaktowe

  fax:    +48 89 51 95 795

  e-mail: olsztyn@equimed.com.pl

  Dodatkowe informacje

  Sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

  Wykonanie każdej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami - HTL

   Dostawa sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie - HTL.

   

  Okres obowiązywania umowy
  od 02/01/2019 do 01/01/2020
  Podmiot realizujący umowę
  EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki Sp. j.
  ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
  Dane kontaktowe

  Poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer: 89/ 51 95 795 lub e-mail na adres: olsztyn@equimed.com.pl;

   

   

   

  Dodatkowe informacje

  Sukcesywne dostawy pipet oraz końcówek do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

   

  Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 2/2019/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki

Dostawa projektorów i akcesorii multimedilanych

 • ZAKOŃCZONA Dostawa sukcesywna projektorów multimedialnych

  Dostawa sukcesywna projektorów multimedialnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  07/03/2018
  Dane kontaktowe

   

   

Dostawa sprzętu komputerowego

 • Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego

  Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego do jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Dane kontaktowe

  Ewa Pasemko
  tel. 89 523 45 45
  e-mail: ewap@uwm.edu.pl

  Dodatkowe informacje

  Więcej informacji o dostępnym sprzęcie i sposobie zamawiania można uzyskać na stronie: http://www.uwm.edu.pl/rci/zakupy/

Dostawa artykułów biurowych

 • Dostawa sukcesywna artykułów biurowych

  Dostawa sukcesywna artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

   

  Okres obowiązywania umowy
  od 11/12/2018 do 10/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  P.H. PAXER Sp. J., J.G. Prusinowscy
  ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  W przesyłanych zamówieniach należy podać:

  - dokładny adres dostawy wraz z numerem pok

  - dane osoby składającej zamówienie wraz z numerem telefonu

  Dodatkowe informacje

   Dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia według zapotrzebowania zgłoszonego faksem 89 532 27 39 lub telefonicznie 89 532 27 30 e-mailowo: paxer@paxer.pl przez przedstawiciela Zamawiającego

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna papieru ksero

  Dostawa sukcesywna papieru ksero do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  Okres obowiązywania umowy
  od 22/11/2018 do 21/11/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER Sp. J. Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski
  ul.Towarowa 11, 10-416 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  Zamówienia należy składać pisemnie, faksem lub telefonicznie na nr telefonu 89 532 27 13 lub faks 89 532 27 19

   

  W przesyłanych zamówieniach należy podać:

  - dokładny adres dostawy wraz z numerem pokoju

  - dane osoby składającej zamówienie wraz z numerem telefonu

   

  Dodatkowe informacje

  Dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia według zapotrzebowania zgłoszonego pisemnie, faksem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego

  Załączniki

Dostawa tuszy i tonerów

 • Dostawa sukcesywna tuszy i tonerów - KOMAX 9, Olsztyn

  Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 04/07/2018 do 03/07/2019
  Podmiot realizujący umowę
  KOMAX 9 Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
  Dodatkowe informacje

  Dostawy będą wykonywane  sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na wskazany adres (na terenie Olsztyna), na koszt i ryzyko Sprzedawcy, wraz z wniesieniem do pomieszczeń, zgodnie z informacją dotyczącą zamówienia i  ustala się następujący sposób ich realizowania:

  2.1. dostawy materiałów eksploatacyjnych będą wykonywane w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę informacji dotyczącej zamówienia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00  do 15:00;

  2.2. miejsce dostawy, ilości i asortyment zamówionych materiałów eksploatacyjnych - zostaną podane w informacji dotyczącej zamówienia;

  3.  Zapotrzebowanie należy zgłaszać telefonicznie na numer 89 539 12 10 lub faksem na numer 89 534 43 33

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem lub telefonicznie.

            2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 281/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

   

  Załączniki

Dostawa chemii gospodarczej

 • Dostawa sukcesywna artykułów chemii gospodarczej - "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski

  Dostawa sukcesywna artykułów chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 26/07/2018 do 25/07/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski
  Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo
  Dane kontaktowe

   

   

  Dodatkowe informacje

  Dostawy chemii gospodarczej do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie reali­zowane będą 3 razy w tygodniu tj.: poniedziałek, środa, piątek wg zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającą jednostkę oprganizacyjną:

  1. telefonicznie na numer: tel: 89 715 69 40

  2. za pośrednictwem fax na numer tel: 89 715 49 00

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem lub telefonicznie.

  2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 380/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki

Dostawa odzieży ochronnej dla pracowników UWM

 • Dostawa sukcesywna odzieży ochronnej zabezpieczającej i artykułów BHP

   Dostawa sukcesywna odzieży ochronnej zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 14/12/2018 do 13/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  SUPREX Sp. z o.o. Artykuły BHP i Ppoż
  ul. Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn
  Dane kontaktowe
   
  Dodatkowe informacje
  • Dostawy realizowane będą maksymalnie w ciągu 24godzin od momentu złożenia zamówienia
  • Zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

              -  faxu na  numer: 89 533 69 54 lub;

              - e-mail na adres:  suprex@suprex.com.pl

  Załączniki

Dostawa materiałów budowlanych

 • Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych - PPH „TEX-2”

  Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 01/07/2018 do 30/06/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „TEX-2” Sp. z o.o., Sp. k.
  Hallera 32, 82-500 Kwidzyn
  Dane kontaktowe

  55 279 41 05

  Dodatkowe informacje

  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  a) dostawy realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie lub mailem przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel. 55 279 41 05; e-mail: marcin@tex2.com.pl

  b) do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

  c) każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko.

  2. Dostarczone materiały budowlane będą fabrycznie nowe.

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku skłądania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienia realizowane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

  2. Przy składaniu zamóienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 242/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy i służącą fachową poradą jest Pan mgr Andrzej Żukowski, tel.: 89 523 33 04.

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych - TEX-2

  Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 01/01/2019 do 31/12/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „TEX-2” Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Hallera 32, 82-500 Kwidzyn
  Dane kontaktowe

  tel. 55 279 41 05

  e-mail: marcin@tex2.com.pl

  Dodatkowe informacje

  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  a) dostawy realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie lub mailem przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel. 55 279 41 05; e-mail: marcin@tex2.com.pl

  b) do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

  c) każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko.

  2. Dostarczone materiały budowlane będą fabrycznie nowe.

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku skłądania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienia realizowane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

  2. Przy składaniu zamóienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 584/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy i służącą fachową poradą jest Pan mgr Kazimierz Kończyk, tel.: 89 523 33 15.

   
  Załączniki

Dostawa wody i napojów do jednostek organizacyjnych UWM

 • Dostawa sukcesywna napojów gazowanych i niegazowanych oraz soków

  Dostawa sukcesywna napojów gazowanych i niegazowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 30/05/2018 do 29/05/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Hurtownia Art. Spoż.-Przem. "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski
  Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo
  Dane kontaktowe

  Poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem adresu e-mail: wipsor@interia.pl

  tel.: 89 715 49 00

   

  Dodatkowe informacje

  Sukcesywne dostawy napojów gazowanych i niegazowanych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

   

  Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 292/2018/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki

Dostawy materiałów elektrycznych

 • Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych - Hurtownia ELEKTRYK Sp. z o.o.

  Dostawa sukcesywna materiałów branży elektrycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 10/08/2018 do 09/08/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Hurtownia ELEKTRYK Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Lubelska 45A, 10-410 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  tel. 089 538 91 13

  Dodatkowe informacje

  Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Dział Zabezpieczenia Logistycznego.

  Zakupy z umowy mogą być dokonywane po uzyskaniu akceptacji pracownika Działu Zabezpieczenia Logistycznego.

  Dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia
  wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego

  Załączniki

Dostawy materiałów hydrauliczno-sanitarnych

 • ZAKOŃCZONA Dostawa sukcesywna materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej

  Dostawa sukcesywna materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej

  Podmiot realizujący umowę
  OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka jawna
  ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury.

  Zakupy z umowy mogą być dokonywane po uzyskaniu akceptacji pracownika Działu Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury..

  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  a)      dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia zamówienia wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel. 89 523 33 04.

  b)      za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00  do 15:00;

  c)      do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

  d)      każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko.

Dostawy wykładziny podłogowej

 • Dostawa sukcesywna wykładzin i listew podłogowych

  Dostawa sukcesywna wykładzin i listew podłogowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 07/05/2018 do 06/05/2019
  Podmiot realizujący umowę
  CHEMIFARB S.A.
  ul. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów
  Dane kontaktowe

  tel.: 17 850 67 60

  faks: 17 850 67 60

  e-mail: office@chemifarb.com.pl

  Dodatkowe informacje

  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

  a) dostawy realizowane będą w ciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia wg zapotrzebowania zgłoszonego pisemnie, faksem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel.  17 850 67 60; faksu: 17 850 67 60 lub na adres e-mail: office@chemifarb.com.pl

  b) kazda dostawa będzie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez obie strony;

  c) do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

  c) każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko.

  d) Sprzedawca dostarczać będzie przedmiot umowy zgodny ze złożoną ofertą. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie zamienników. Stwierdzenie przy odbiorze, iż dany asortyment nie jest zgodny z ofertą Sprzedawcy skutkować będzie odmową przyjęcia dostawy.

   

  UWAGA:

  1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku skłądania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienia realizowane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

  2. Przy składaniu zamóienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 243/2018/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

  Załączniki

Dostawy wyrobów hutniczych

 • Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych

  Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  Okres obowiązywania umowy
  od 11/06/2018 do 10/06/2019
  Podmiot realizujący umowę
  Metalzbyt Sp. z o.o.
  ul. Stalowa1, 10-959 Olsztyn
  Dane kontaktowe

  tel. 89 532 95 95

  e-mail: sekretariat@metalzbyt.com.pl

   

  Dodatkowe informacje

  Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Dział Zabezpieczenia Logistycznego.

  Zakupy z umowy mogą być dokonywane po uzyskaniu akceptacji pracownika Działu Zabezpieczenia Logistycznego.

  Dostawy realizowane będą w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia zamówienia
  wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego

  Załączniki

Dostawa gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych

 • Dostawa gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych

  Dostawa gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych

  Okres obowiązywania umowy
  od 17/07/2016 do 16/07/2019
  Podmiot realizujący umowę
  EUROGAZ-BOMBI H. Choroszczucha, Z. Choroszczucha Sp. J.
  Słupy 44B, 10 - 381 Olsztyn
  Dodatkowe informacje

  Umowa obowiązuje od 17.07.2016r. do 16.07.2019r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację

  ZAMÓWIENIA DOKONYWANE JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM DZIAŁU LOGISTYKI UWM

  Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapotrzebowania jest Pan Stanisław Kleczkowski - tel.: 89 523-33-61

  Załączniki
 • Dostawa gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych

  Dostawa gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych

  Okres obowiązywania umowy
  od 24/08/2018 do 23/08/2021
  Podmiot realizujący umowę
  EUROGAZ-BOMBI H. Choroszczucha, Z. Choroszczucha Sp. J.
  Słupy 44B, 10 - 381 Olsztyn
  Dodatkowe informacje

  Umowy obowiązują od 24.08.2018r. do 23.08.2021r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia

  ZAMÓWIENIA DOKONYWANE JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM DZIAŁU LOGISTYKI UWM

  Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapotrzebowania jest Pan Stanisław Kleczkowski - tel.: 89 523-33-61

 • Dostawa sprężonego helu

  Dostawy sukcesywne sprężonego helu wraz z dzierżawą butli do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie.

  Okres obowiązywania umowy
  od 01/02/2019 do 31/01/2022
  Podmiot realizujący umowę
  EUROGAZ-BOMBI H. Choroszczucha, Z. Choroszczucha Sp. J.
  Słupy 44B, 10 - 381 Olsztyn
  Dodatkowe informacje

  Umowa obowiązuje od 01.02.2019. do 31.01.2022r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia

  ZAMÓWIENIA DOKONYWANE JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM DZIAŁU LOGISTYKI UWM

  Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapotrzebowania jest Pan Stanisław Kleczkowski - tel.: 89 523-33-61

  Załączniki
 • Dostawa sukcesywna azotu ciekłego

  Dostawa sukcesywna azotu ciekłego

  Okres obowiązywania umowy
  od 09/05/2017 do 08/05/2020
  Podmiot realizujący umowę
  EUROGAZ-BOMBI H. Choroszucha, Z. Choroszucha Sp. J.
  Słupy 44B, 10 - 381 Olsztyn
  Dodatkowe informacje

  Umowa obowiązuje od 09.05.2017 r. do 08.05.2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia

  ZAMÓWIENIA DOKONYWANE JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM DZIAŁU LOGISTYKI UWM

  Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapotrzebowania jest Pan Stanisław Kleczkowski - tel.: 89 523-33-61

  Załączniki
 • Dostawa tlenu medycznego

  Dostawa tlenu medycznego w butlach o poj. 8l i 10l

  Okres obowiązywania umowy
  od 04/01/2017 do 04/01/2020
  Podmiot realizujący umowę
  EUROGAZ-BOMBI H. Choroszczucha, Z. Choroszczucha Sp. J.
  Słupy 44B, 10 - 381 Olsztyn
  Dodatkowe informacje

  Umowa obowiązuje od 04.01.2017. do 04.01.2020r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia

  ZAMÓWIENIA DOKONYWANE JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM DZIAŁU LOGISTYKI UWM

  Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapotrzebowania jest Pan Stanisław Kleczkowski - tel.: 89 523-33-61

   

  Załączniki