Zgłoszenia zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2014

Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2014.

Pismo powinno zawierać:

  • nazwę jednostki organizacyjnej
  • nazwę czasopisma
  • miejsce dostawy.

Czasopisma o tym samym tytule mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarza dla danej jednostki organizacyjnej.

Zestawienia oraz uwagi prosimy nadesłać do 25 października 2013 roku, na adres e-mail:
katarzyna.trypuz@uwm.edu.pl

bądź pisemnie:
Pani Katarzyna Trypuz
Dział Zamówień Publicznych
ul. Oczapowskiego 2, pok. 311