Umowa na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami HTL

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 09.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami HTL do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. j. z siedzibą przy ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA APARATURY LABORATORYJNEJ, BADAWCZEJ I MEDYCZNEJ