Testy kuwetowe HACH-LANGE - UMOWA NR 376/2015/PN/DZP

  1. Umowa obowiązuje od dnia 01.06.2015 r.  do dnia 01.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.
  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

       2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

       2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

              2.2.1  faxu na  numer: 71 717 77 78  lub;

              2.2.2. e-mail na adres: zamowienia@hach-lange.pl lub 

              2.2.3. zakładając konto na stronie: https://www.hach-lange.pl

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 376/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.