Terminy składania wniosków o zamówienie publiczne

Kierownicy

 Jednostek Organizacyjnych UWM w Olsztynie

 INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informuję, iż w roku 2015 wyznaczone zostały terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych, po upływie których będą niezwłocznie wszczynane procedury przetargowe:

 >       23 stycznia,

 >       06 marca,

 >       17 kwietnia,

 >       15 maja,

 >       14 sierpnia,

 >       09 października - dotyczy szczególnie tych zamówień, które powinny być zrealizowane do końca roku 2015.

 >       31 grudnia - zamówienia realizowane w roku 2016.

 Wnioski złożone po upływie określonego terminu będą realizowane w następnym wyznaczonym terminie. Powyższe terminy dotyczą również zamówień finansowanych ze środków UE. Tylko w wyjątkowych, niezawinionych ze strony Wnioskodawcy sytuacjach i niedających się wcześniej przewidzieć, będą wszczynane procedury przetargowe w innych niż wskazanych powyżej terminach.

 Wszelkie zamówienia składane do Działu Zamówień Publicznych, za wyjątkiem asortymentu dostępnego w wyniku zawartych umów na dostawy sukcesywne np. odczynników, artykułów biurowych, itp. muszą być zrealizowane na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to podstawowy dokument, na bazie którego zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego, bądź wyrażona zgoda na zakup z pominięciem procedur przetargowych.

 Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że realizowane będą wyłącznie poprawnie przygotowane wnioski.

 Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych; http://www.uwm.edu.pl/dzp/zarzadzenia-wnioski-druki. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 89 523 34 20.

Z poważaniem

          KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha