Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 11.06.2019 r. zawarta została nowa umowa na sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

PTO "LIPNICKI" Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI TRANSPORTOWE/USŁUGI TRANSPORTOWE-PTO "LIPNICKI" Sp. z o.o. Sp. J.