Sukcesywne dostawy probówek reakcyjnych

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż do realizacji sukcesywnych dostaw probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie została wybrana firma BIONOVO Aneta Ludwig z siedzibą przy ul. Rataja 30, 59-220 Legnica

Umowa obowiązuje od 05.08.2013 r. do 04.08.2014 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

Realizacja dostaw powinna przebiegać w następujący sposób:

a) sukcesywne dostawy probówek reakcyjnych do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie realizowane będą w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu złożenia zamówienia;

b) poszczególne jednostki organizacyjne zapotrzebowanie składają za pośrednictwem faksu na numer: 76 866-04-74 lub e-mail na adres biuro@bionovo.pl

c) do każdej dostawy Sprzedawca wystawi odrębną fakturę,

d) każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko,

e) stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy.