Sukcesywne dostawy gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż do realizacji sukcesywnych dostaw gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz spożywczych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie została wybrana firma EUROGAZ - BOMBI H. Choroszucha Z.Choroszucha Spółka Jawna, Słupy 44B, 10-381 Olsztyn

Umowa obowiązuje od 17.07.2013 r. do 16.07.2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

Zamówienia dokonywane będą za pośrednictwem Działu Zabezpieczenia Logistycznego UWM.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapotrzebowania jest Pan Stanisław Kleczkowski - tel.: 89 523-33-61