Sukcesywne dostawy artykułów biurowych

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż została podpisana umowa na dostawy sukcesywne artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Wybrane zostało Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER Sp. J. Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski z siedzibą przy ul. Towarowej 11, 10-416 Olsztyn.

Umowa obowiązuje od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.
Realizacja dostaw powinna przebiegać w następujący sposób:
 1. Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy na miejsce wskazane przez zamawiające jednostki organizacyjne w dni robocze i w godzinach ustalonych przy składaniu zamówienia.
 2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:
  a) sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia;
  b) poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie pisemnie, faxem lub telefonicznie:
  - nr tel. 89 532 27 13

  -
  nr tel. 89 532 27 11
 3. Do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę VAT
 4. Każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko.