Prenumerata czasopism w 2014 r.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że została zawarta umowa na prenumeratę czasopism na 2014 rok dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie.  Wybrana została firma „RUCH” S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa.
W sprawach związanych z prenumeratą czasopism na rok 2014 r. należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy: 
 •  Pani Edyta Maciejewska 
  tel. 022 693 77 25 lub 022 693 77 26
   e-mail: edyta.maciejewska@ruch.com.pl
 •        Pani Jolanta Sas
   tel. 022 693 77 25 lub 022 693 77 26
   e-mail: jolanta.sas@ruch.com.pl
Zgodnie z zawartą umową, w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub niedostarczenia czasopisma w terminie, 
Zamawiający zobowiązuje się do złożenia
reklamacji telefonicznie:
 na numer tel. 022 693 77 25 lub 022 693 77 26, lub
pisemnie na adres e-mailowy: jolanta.sas@ruch.com.pl,

Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem prasy codziennej – w ciągu 4 godzin od właściwego zgłoszenia,
pozostałych czasopism – w ciągu 24 godzin od właściwego zgłoszenia