Oferta firmy KINETIC

Szanowni Państwo,

     Niniejszym informuję, iż w dniu 30 marca br. otrzymałem zawiadomienie o fakcie zakończenia z dniem 31 marca br. współpracy pomiędzy firmą FITFLEX, która dostarcza karty wstępu do obiektów rekreacyjnych, sportowych lub rehabilitacyjnych  a firmą KINETIC Galiński Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie.

     Do czasu rozwiązania zaistniałej sytuacji w zakresie umowy wiążącej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z firmą FITFLEX, firma KINETIC Galiński Sp. J. przygotowała specjalną ofertę dla pracowników UWM.

     Osoby które są zainteresowane kontynuowaniem zajęć które oferuje firma KINETIC Fitness Club z siedzibami przy ul. Tuwima oraz ul. Piłsudskiego lub AQUASFERA czy Basen UWM, proszone są o kontakt z pracownikami KINETIC pod następującymi numerami telefonów:

KINETIC przy ul. Piłsudskiego - 89 534 17 88, 89 534 17 58

KINETIC przy ul. Tuwima  - 89 679 73 40, 89 679 73 41.

Lista zapisów jest dostępna w obu lokalizacjach Klubu.

            Wydanie karnetu wstępu kosztuje jednorazowo 20 złotych.

     Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, istnieje możliwość dofinansowania karnetu zakupionego samodzielnie na podstawie faktury VAT wystawionej na nabywcę, którą należy złożyć w Sekcji Socjalnej UWM. Zwrot dofinansowania będzie dokonywany raz na kwartał.

Z poważaniem

Kanclerz

dr inż. Aleksander Socha

 

- Umowa współpracy z KINETIC

- Oferta cenowa

- Odstąpienie od um. z FITFLEX