Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, że do obsługi tłumaczeń został wybrany Wykonawca:

Kortowski Zespół Tłumaczy Naukowo – Technicznych w składzie firm:

  1. Firma Usługowa „MOLGA” Joanna Molga z siedzibą przy ul. Sielskiej 33, 
    10-801 Olsztyn, tel. kom. 694 535 065, e-mail: biuro@molga.olsztyn.plhttp://molga.olsztyn.pl
  2. Biuro Tłumaczeń Aleksandra Poprawska z siedzibą przy ul. Polnej 5/9, 10-059 Olsztyn, tel. 89 543 61 01, tel. kom. 501 667 112, e-mail: aleksandra@supermedia.plhttp://olapoprawska.pl
  3. OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą przy 
    ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn, LAURA Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Marek Jensen z siedzibą przy ul. Dobrej 6, 11-034 Stawiguda, T89 533 88 35, tel. kom. 501 491 608; e-mail: jensen@oscartrans.com.pl lubbiuro@tlumaczeniaolsztyn.comwww.tlumaczeniaolsztyn.com
  4. Kappa S.C. Jerzy Gozdek – Anna Banacka-Gozdek z siedzibą przy ul. Gębika 15 m 14, 10-691 Olsztyn, tel. kom. 603 389 528; e-mail: jerzy.gozdek@kappa.internetdsl.pl oraz kappajg@onet.eu
  5. Jolanta Idźkowska – Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 40/15, 10-089 Olsztyn, tel. kom. 606 410 658, e-mail: jolanta.idzkowska@poczta.onet.pl

 

Umowa obowiązuje od dnia 30.11.2015 r.  do dnia 30.11.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniona jest: Pani Joanna Molga, tel. 694 535 065, e-mail: biuro@molga.olsztyn.pl      

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane w formie elektronicznej lub papierowej.

          2. Przy składaniu zzlecenia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 806/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za realizację usługi.