Informacja o zawarciu umowy na sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa na sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, która będzie realizowana przez firmę:

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa 00-940

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce:

UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE.