Informacja o zawarciu umowy na dostawę sukcesywną probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa na dostawę sukcesywną probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie, która będzie realizowana przez firmę:

BIONOVO ANETA LUDWIG
ul. Rataja 30
59-220 Legnica  

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA (DROBNEGO) ASORTYMENTU LABORATORYJNEGO.