Informacja o zawarciu umów na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych z firmami A&A BIOTECHNOLOGY oraz BLIRT S.A.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż zostały zawarte nowe nowe umowy na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do dydaktyki lub badań naukowych oraz specjalistycznych odczynników i plastików laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którę będą realizowały firmy:

A&A BIOTECHNOLOGY S.C. ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk 

 

Wszystkie informacje dotyczące ww. umów znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH.