Informacja o zawarciu nowej umowy na dostawy sukcesywne odczynników.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuję, iż w dniu 24.06.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

BLIRT SA, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk.
 
Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA ODCZYNNIKÓW