Informacja o zawarciu nowej umowy na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych z Wykonawcą - ABO Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: ABO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. J.Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH