Informacja o zawarciu nowej umowy na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych z Wykonawcą - MERCK Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: MERCK Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH