Informacja o zawarciu nowej umowy na dostawę sukcesywną papieru biurowego

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż została zawarta nowa umowa na Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą papieru biurowego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

P.H. PAXER Sp. J. Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn