INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 10 października upływa termin składania wniosków, po którym odbędzie się ostatni przetarg z możliwością wydatkowania środków, z tematów kończących się w 2017 roku.  Wnioski, które wpłyną do Działu Zamówień Publicznych po 10 października 2017 roku, będą realizowane w następnym wyznaczonym terminie bez zapewnienia zakończenia realizacji zamówienia w roku 2017.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że realizowane będą wyłącznie poprawnie przygotowane wnioski. Wnioski bez dołączonego opisu przedmiotu zamówienia nie będą realizowane do czasu uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i zostaną włączone do kolejnego terminu wyznaczonego na składanie wniosków.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych: http://www.uwm.edu.pl/dzp/zarzadzenia. Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 89 523 34 20.

                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                              KANCLERZ

                                                                                                                  Dr inż. Aleksander Socha