Informacja o nowej umowie na usługi transportowe.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa z nowym Wykonawcą na sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą w okresie od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 25 maja 2017 r. będzie realizowała firma: PUH Tłoczkowski Arkadiusz z siedzibą przy ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: Usługi transportowe