Informacja o nowej umowie na rezerwację i dostawy biletów lotnichych

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta umowa z nowym Wykonawcą na sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą w okresie od dnia 
1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r. będzie realizowała firma: 
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Kielnarowej 108 A, 36-020 Tyczyn.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce:
Usługi rezerwacji i dostawy biletów lotniczych