Informacja o nowej umowie na dostawę sukcesywną sukcesywną testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH.